Forfatterarkiv: styret

Referat styremøte

Dato: 26.01.21

Hvor:Pettersmyr

Tilstede: Beathe, Bård, Terje, Håkon Petter var forhindret fra å komme.

 • Sak 1: Årsmøte 2021
  Det ble bestemt at årsmøte avholdes. 27.03.21 kl: 15.30 – 17.30. Bård sjekker ut mulig lokale innen rimelig tid.
 • Sak 2: Oppgaver til årsmøtet.
  Forretningsorden: Terje
  Årsmøteinvitasjon: Bård Erik
  Klargjøring av budsjett/regnskap: Beathe
  Årsberetning: Håkon
  Organisasjonsplan: Bård Erik
 • Styrets saker til årsmøte:
  1:  Undervannscootere
  Historikk:
  Risør undervannsklubb har søkt Handelens miljøfond for innkjøp av 4 UV scootere. Det ble søkt om kr: 200.000.- til innkjøp av 4 Bonex scootere til bruk for rydding av avfall i Risørs havn og skjærgård. Vi fikk tildelt kr: 50.000.- fra Handelens miljøfond til dette formålet. Det vil si 25% av omsøkte midler. I ettertid har klubben fått tildelt kr: 20.000.- fra Sparebanken Sør i Risør. Disse pengene er ikke øremerket for noe spesielt formål. Styret ønsker derfor et årsmøtevedtak på at vi kan bruke disse kr: 20.000 for å finansiere innkjøp av flere scootere. I tillegg har vi i en god dialog med Sparebanken sør om ytterligere kr: 30.000.- i ren sponsorstøtte. Dette for å kunne gjøre et innkjøp av 2 scootere.
  2: Leie av klubblokale:
  Styret ønsker å sjekke ut muligheten for leie av hensiktsmessig lokale til 4 klubbkvelder + årsmøte i året. Dette er et tiltak for å gjøre klubben mere attraktiv for flere og samtidig ivareta aktive medlemmer klubben har i dag.
  3: Økonomisk støtte:
  Økonomisk støtte til de av klubbens medlemmer som ønsker videreutdannelse innen sportsdykking.

Ref: Håkon

Ryddeaksjonen – mer informasjon

Fredag

Forbeholdt garn og teinerydding 3 steder i skjærgården, med 8 dykkere og 6 båter. Oppstart med briefing kl 15.00

  • Toppsunda 2 båter og 3 dykkere
  • Stangholmen 2 båter og 3 dykkere
  • Bjørneskjær 2 båter og 2 dykkere med scootere

Vi bruker vøler med 30-40m tau som slippes opp, eller vi bruker løfteballonger som sendes opp.

Les videre

TEINE OG HAVNERYDDEAKSON

Fredag 18 og lørdag 19 september

Teine

I samarbeid med Risør kommune arrangeres det en kombinert teine og havneryddeaksjon denne fredags ettermiddag og hele lørdagen.

Fredag 18 sep kl: 15.00

 • Teinerydding på utvalgte steder i skjærgården.
 • Mat til deltagere etter dykking

Lørdag 19 sep kl: 08.00

 • Rydding i havneområde
 • Det gjennomføres 2 dykk med lunsj imellom

Vi samles på et utested på kvelden for de som måtte ønske det

Vi trenger dykkere og noe landpersonell. Påmelding så fort som mulig til Håkon Sandvik på tlf: 46948586.

Bli med å gjør en forskjell for vårt undervannsmiljø

Referat styremøte

06.07.20 Tilstede: Terje, Beathe, Petter, Bård, Håkon

Sak 1: Gikk igjennom søknadskriterier for søknad om gave hos Sparebanken sør. Enighet om at vi søker om kr: 30.000.- Vi utarbeidet budsjett og gikk gjennom selve søknadsteksten. Bård skal snakke med Sparebanken sør om detaljer før vi sender inn. Deretter tar Håkon og Bård saken videre med detaljer og søker så fort alt er klart.
Sak 2: Thor W ønsket at vi profilerte «Bånndilten» på våre Facebook sider. Det er nå gjort.
Sak 3: Terje lager et tidsrele til pressa.
Sak 4: Vi diskuterte den «unormalt» høye prisen for vårt Telenorabonnement. Vi bør vurdere en mobil bredbånds løsning.
Sak 5: Enighet om at vi ikke arrangerer klubbdykk denne sommeren. Bortsett fra det planlagte krabbedykket 01.08.20/Thor Walter.
Ref; Håkon

Risør undervannsklubb respons til COVID-19

Styrets vurdering av NDF sine nye retningslinjer for dykking.

Klubbene i Norge er pr dags dato gitt muligheten for å dykke utifra NDF sine koronaregler for utøvelse av dykking/fridykking.
RUK sitt styre har ingen mulighet for å ta ansvar for å overholde kompliserte smittevernsregler. Vi ønsker at dykking skal være sosialt og hyggelig.

RUK ønsker heller ikke å komplisere situasjonen for helse/redningsarbeidere i den situasjonen vi er i nå, hvis uhellet skulle være ute. Vi ber våre medlemmer om å rette seg etter styrets anbefaling, ved å ikke dykke eller bruke dykkerbua «.

REFERAT STYREMØTE RUK 12.12.19

Diverse saker til behandling:
Årsmøtedato lørdag 28.03.20, kl: 14 – 16. Sted: Brannstasjonen
Innkjøp av batteri og lanterne til båten. Ansvar: Terje
Rydding og vask av bua i romjula. Ansvar: Beathe og Håkon

* Tollbodprosjektet. Håkon informerte om møte med styringsgruppa. Vi
ønsker å bidra inn i denne muligheten for klubbhus, men ikke med penger.
Vi kan bidra med info om marin forsøpling/spøkelseredskaper, klubbturer
osv.
* Seminar om marin forsøpling. Bård Erik og Wieger fra akvariet var med på
dette. Interessante foredragsholdere fra forskjellige miljøer og pågående
prosjekter på Sørlandet. Wieger holdt innlegg om teineaksjonen i Risør og
viste filmen til Terje. Meget god respons på den!
* Rydding av spøkelsesredskap/teineaksjon. Vi har fastsatt 2 helger for
ryddeaksjonen i 2020. ( 1/5 – 2/5) og (18/9 – kveld og 19/9)
* Terje informerte om en forespørsel fra Wieger. Han ønsket på ha med Terje
i en gruppe sammen med lokale fiskere, Flødevigen o.a. Alle enige om at
dette er en viktig jobb som undervannsklubben bør være med på.
* Diskusjon om eventuelt søknad på sponsing av 2 undervanns scootere til
rydding av spøkelsesredskap. Akvariet ved Wieger jobber med denne
søknaden i samrbeid med oss, og Bård har innhentet priser på Bonex
scootere.
* Neste styremøte: Onsdag 22/1 kl: 19 hos Bård.

Hold av lørdag 12 oktober!

I samarbeid med Risør akvarium inviterer Risør undervannsklubb til ryddeaksjon av tapt fiskeredskap i Risørskjærgården.
Vi har lært mye av Søgne dykkerklubb etter helgens meget velykkede aksjon og ønsker å fortsette arbeidet med å rydde redskap.

Vi ønsker også å kombinere dette med en høstfest på lørdag kveld.
Programmet ser foreløpig slik ut:

 • Fredag 11/10 kl: 16 – tjuvstart på ryddeaksjonen
 • Lørdag 12/10
  • Dykk 1 kl: 09.00
  • Lunsj kl: 13.00
  • Dykk 2 kl: 14.00
  • Høstfest kl: 19.30 Middag m velkomstdrink/mineralvann – øvrig drikke medbringes

Vi trenger dykkere, fiskere, personell i båt og på land. Alle som deltar i aksjonen har gratis lunsj og er med på høstfesten om kvelden. For at vi skal kunne ordne med logistikk og planlegging er vi avhengig av at du melder deg på aksjonen.
Bli med på en viktig ryddeaksjon og opplev å gjøre en forskjell for vårt sårbare marine miljø!

Påmelding til Håkon på tlf: 46948586 innen 4 oktober

Teine aksjon

Fredag 20/9 og lørdag 21/9 kommer Søgne dykkerklubb for å rydde teiner og tapt fiskeredskap hos oss 🙂
Dette blir en del av prosjektet vi har sammen med akvariet. Dette kom med kort varsel, men vil du være med å finne/rydde teiner og annet fiskeredskap en av disse dagene eller begge?
Vi har også andre oppgaver på land for de som har mulighet til det.

Styremøte Risør undervannsklubb

Styremøte Risør undervannsklubb  15.05.19 kl: 19

 

 • Teineaksjonen 2019.

Terje informerte om årets aksjon. Prototype på teinerulle er levert Wieger etter test. Han skal rette de tingene som er påpekt og lage flere ruller. Mere info følger.

Ansvar Terje og Håkon

 • Klubbdykk

Ingen andre enn styret har satt seg opp som dykkerledere. Vi er avhengig av dykkerledere for at dette skal fungere. Siste frist for å sette seg opp som dykkerleder er satt til 23.06.19. Hvis ingen melder innen fristen, er vi dessverre nødt til å la klubbdykk utgå som aktivitet.

Ansvar: Bård Erik

 • Luftfylling/turister.

Det er et stort trykk på luftfylling i løpet av sommeren. Grunnet liten dugnadsaktivitet er vi nødt til å begrense luftfyllingen til de dagene det arrangeres klubbdykk. Utenom dette blir det ikke fast opplegg for luftfylling/turister.

Ansvar: Styret

 • Neenunnæ dugnad/service motor

Vi bestiller service på motor på Sjøsenteret. Det skal gjøres en liten el jobb og motoren skal smøres opp.

Ellers skal vi prøve å børste vannlinja når båten ligger på vannet. Hvis det blir vanskelig tar vi båten opp. Det skal videre lages en benk bak i båten som er bredere enn den vi har i dag. Det skal monteres ny topplaterne. Ny dykkerstige er straks klar.                                          

Ansvar: Håkon/Bård Erik/Glen

 • Forsikring

Vi har forsikringer hos IF, men vi ber nå om nytt tilbud fra Tryg forsikring.

Ansvar: Beathe

 • Trykktesting

Flasker er ferdig fra trykktesting og står i bua for avhenting.

Ansvar: Alle

 • Låsen i bua/status

Har sjekket opp med Arve Karlsen i Arendal.. venter på tilbakemelding.

Ansvar: Bård Erik

 • Sosiale tilstelninger

Opplegg for fest, eller planlegge og gjennomføre et dykk med påfølgende fest i løpet av sommeren.

Ansvar: Beate og Håkon

 • Formannens ord for kvelden

Ønsker større involvering av medlemmer i aktiviteter. Jeg ønsker at flere medlemmer tar ansvar og gjør oppgaver i klubben. Vi trenger bistand til forskjellige oppgaver så bare ta kontakt.

 

Ref: Håkon