Corono Virus Image

Koronaregler for Risør undervannsklubb

Gjeldende fra 11.08.21 og inntil annen beskjed er gitt.Alle skal sette seg inn i nasjonale smittevernregler før
dykking.Corono Virus Image

DYKKERBUA:

 • Kun 1 person i bua om gangen.
 •  Hender skal desinfiseres før og etter bruk av bua.
 • Spritdispenser for bua ligger på benken.
 • Ikke oppsøk bua om du er i karantene.
 • Ikke oppsøk bua om du er forkjølet, syk eller har andre symptomer
  på sykdom og redusert almenntilstand.
 • Hvis du har vært syk, forkjølet eller har hatt
  Koronasykdom (Gjelder også feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand), hold deg hjemme i henhold til gjeldende råd fra FHI.

 • BÅTEN/NEENUNNÆ
  • Antall: Maks 5 personer inkl båtfører.
  • Håndtak på bensintank skal desinfiseres etter bruk.
  • Husk 1 meters reglen om bord og på land.
 • DYKKING:
  • Begrens antall personer du er i kontakt med. Dykk gjerne med samme buddy.
  • Ta med oksygenkoffert.
  • Unngå å ta unødvendig risiko. Dykk godt innenfor tabellgrenser og sertifisering.
  • Velg et skjermet dykkested.
  • Planlegg dykket godt.
  • Husk dykkeflagg, buddysjekk og normale sikkerhetsregler.

OVERTREDELSE AV REGLER KAN MEDFØRE UTVISNING AV KLUBBEN!