Handlingsplan – dykkeulykke

 • Ring 113 – si at det er en dykkeulykke
 • Få dykkeren opp av vannet.
 • Hvis han puster normalt: Gi 100% oksygen, kontroller jevnlig om han fortsatt puster. La pasienten ligge stabilt, flatt og i ro. Dekk til med varme tepper.
 • Hvis ikke han puster normalt – hold frie luftveier. Gi alltid 100% oksygen. La pasienten ligge stabilt, flatt og i ro. Dekk til med varme tepper.
 • Puster ikke tross frie luftveier: Start HLR (30/2 kompresjoner og innblåsninger). Klipp opp drakt og mansjett når det er formålstjenlig.
 • Dersom han puster: er han kontaktbar/bevisstløs?
 • Grader av kontakt/våkenhet:
  • Åpner han øynene på oppfordring?
  • Svarer på spørsmål som normalt?
  • Reagerer pasienten på smertestimulering (feks. ved å presse hardt mot
  • brystbeinet.)
 • Dersom pasienten er våken: ønskelig om han kan drikke mye vann.
 • Forulykkede skal ligge flatt og i ro, holdes varm, men ikke overopphetet om sommeren.
 • Nevrologisk vurdering mens vi venter.
  • PRI 1: gi AMK rask informasjon om sted og mistanke/symptomer.
  • Gi alltid 100% oksygen uavbrutt, følg med pasienten hele tiden, la forulykkede ligge flatt og i ro.
 • Fordel arbeidsoppgaver!
 • Det beste er hvis en er leder, kan ha oversikt, fordele oppgaver. HLR er fysisk anstrengende og bør gå på rundgang.
 • Nevrologisk vurdering
 • Generelle observasjoner:
  • Hvor orientert er dykkeren (navn, sted, aktivitet, osv)
  • Oppfører han seg som normalt?
  • Er han irritabel, eller bare oppfører seg litt unormalt eller svarer litt merkelig.
   Dette er viktig informasjon til 113 om evt. økende hjerneskade selv om alt annet kan virke normalt.
 • Øyne:
  • Synsskarpet som normalt (telle fingre)?
   Synsmotorikk (Pasienten kan feks. forsøke å se på en finger som beveges side til side.
  • Følger øynene som normalt? Eller har han feks. «hakkete» øyebevegelser)
  • Dobbeltsyn?
 • Motorikk:
  • Sidelik styrke: Klem i hendene og løft bena fra underlaget, har han god og sidelik kraft
   (Ikke bruk pasienten sine krefter på nøye undersøkelse av kraft, han bør ligge og bruke minst mulig krefter).
  • Har han normalt tempo hvis forulykkede feks «slår» den ene hånda mot den andre?
  • (Dysdiadokokinesi – klappe mot overflaten på hånden. Alternerer mellom håndflate og håndbakk.
  • Alternativt ‘spiller piano’)
 • Sensibillitet: har han lik følelse (reagerer på / kjenner berøring) på begge sider?

 

Dokumentasjon ved dykkerulykke:

Dykkested:

Tid start dykk:

Tid verifisert ulykke:

Tid til meldt 113:

Dybde:

Bunntid:

Bunngass:

Dekompresjonsprofil: dybde/tid/gass (eget ark/komplett plan)

Kortfattet antatt hendelsesforløp:

Symptomer ved stadfesting av ulykke:

Akutte tiltak/behandling:

Symptomer etter 15 min.:

Videre tiltak/behandling:

Ankomst profesjonell hjelp:

Til stede på dykkeplassen: