2012

Styret for 2012 ble valgt som følger
Formann 1(igjen) år – Kristen Thorsen
Styremedlem 1(igjen) år – Terje Ardersen

Nestformann 1(igjen) år – Tore Bjørn Hovde

Styremedlem 2 år – Finn Dyrnes

Styremedlem 2 år – Kaare Rugtvedt

Valg valgkomite for 1 år:
Håkon Sandvi
Valg båtansvarlig 1år
Terje Andersen og Bård Erik Gregersen

Kasserer 1 år – Harald Strand

Leder huskomite – Bård Erik Gregersen