REGLER FOR BRUK AV UV SCOOTERE RISØR UNDERVANNSKLUBB

REGLER FOR BRUK AV UV SCOOTERE RISØR UNDERVANNSKLUBB

  • Depositum på kr:    skal være innbetalt og registrert før bruk. Depositum kan ikke tilbakebetales til bruker før etter 1 år fra registrert innbetalt depositum. Bruk av depositum skal til enhver tid godkjennes i styret.
  • Opplæring i bruk og håndtering av scootere skal være gjennomført.
  • Den som leier scooteren er selv ansvarlig for at den leveres tilbake i samme stand som når den ble utlevert.
  • Begge scootere skal alltid prioriteres til bruk under ryddeaksjoner.
  • Makstid for utleie er 12 timer.
  • Scooterene er ikke forsikret slik at leietaker selv er ansvarlig for erstatning ved uaktsom bruk, eller at scooter blir stjålet eller mistet.
  • Det skal til enhver tid være en eller flere ansvarlige for UV scootere i klubben.
  • Utleiepris pr gang er kr: 200.-. Skal vippses på utleiested.