Regler for bruk av båtene

Dato, og ansvarlig medlem: ________   _______________________________

Referanse til registrering i dykkerbua:    ___ ___ ___

 1. Kun aktive medlemmer av undervannsklubben får lov til å bruke båten. 
 2. Alle som ønsker å føre båten må ha gjennomgått utsjekk på båten først av båtansvarlig. Dersom alder tilsier det (født etter 1.1.1980), skal også fører inneha båtførerbevis.
 3. Bruk av båten skal loggføres i dykker bua. Det anbefales å opprette en logg der medlemmer kan registrere dato, tidspunkt og formål med bruken av båten.
 4. Sjekk at båten er i god stand før bruk. Eventuelle skader eller mangler må rapporteres umiddelbart. Båten skal være ryddet, og fylt til full tank etter bruk. (Gebyr på 300kr + bensin hvis det ikke er fullt)
 5. Påføres båten skader, skal det umiddelbart meldes båtansvarlig og om nødvendig meldes forsikringsselskapet.
 6. Hvis noe utstyr mistes eller ødelegges er du økonomisk ansvarlig og må erstattes (eksempel dregg, fendere, tauverk, ekkolodd o.l.)
 7. Etter bruk skal båten rengjøres og alt søppel og personlige eiendeler fjernes for å opprettholde en ren og ryddig båt for neste bruker.
 8. Påse at båten er utstyrt med tilstrekkelig sikkerhetsutstyr, inkludert redningsvester, førstehjelpsutstyr og nødsignaler, og dykkerflagg
 9. Det er ikke tillatt med alkohol under båtbruk for å ivareta sikkerheten til alle om bord.
 10. Brukere må overholde fartsgrenser og unngå uansvarlig oppførsel som kan utgjøre en risiko for sikkerheten til både passasjerer og andre på vannet, samt følge alle sjøveisregler. Ved dregging på svai skal man være aktsom og sørge for sikkert feste før båten eventuellt forlates.
 11. Båten skal kun brukes mellom Tvedestrand og Kragerø skjærgården med mindre det varsles båtansvarlig om annet behov.
 12. Båten er tyverisikret med merking og sporing.

Kontaktpersoner 2024

Håkon Pedersen :   +47 41554995
Ingve Hundhammer : +47 90603802
Jarle Sivertsen +47 95138463

Sjekkliste før og etter avreise

Før

Etter

Bensin full tank

 

 

Dykkerflagg

 

 

2 x Dregg

 

 

Fendere x 4

 

 

Førstehjelp

 

 

Ekkolodd

 

 

Oksygenkoffert

 

 

Redningsvester x 4

 

 

Padleåre og båtshake

 

 

 

 

;