Regler for trykktesting

Kontigenten dekker 1 flaske pr medlem annet hvert år. Har medlemmet flere flasker som skal trykktestes skal det betale full pris ekstra for dette ca 300-400kr pr flaske. Dette gjelder også dobbelsett (dvs det må betales full pris for den ene flasken).
Dykkerflasker skal trykktestes annet hvert år hos fagfolk som har utstyr for, og kan dette.
Hvis flasken krever reparasjoner som syrevask, kranbytte og lignende utover selve trykktestningen må flasken(e)s eier dekke dette og arbeidet.
Nye flasker behøver ikke trykktestes før det tredje året etter nykjøp, og vanlig intervall etter det.

Rutine for flaskeinnsamling

Dato for flaskeinnsamling varsles i god tid før gjeldende dato ( 1 uke).
Flaskene skal leveres på dykkerbua og:
• De skal være tomme for luft
• De skal merkes med navn, adresse, og telefonnummer
• De skal ikke demonteres
• Evt merknader noteres også.

Ansvarlig person henter/leverer flaskene til trykktesting

Mellomlegg for reparasjon og andre kostnader faktureres direkte eier.

Hvis medlemmer sender med annet utstyr som ventiler, skal dette merkes slik at firma kan fakturerer eieren direkte.

Dato for levering av flasker avtales slik at medlemmene kan hente flaskene ved dykkerbua. OBS flasker skal ikke lagres i dykkerbua!

Oversikt over medlemmer som benytter ordningen registreres.