Sikkerhetsregler for Risør Undervannsklubb

Sikkerhetsregler for Risør Undervannsklubb

 1. Båtfører

  1. Båtfører skal oppfylle myndighetenes krav for føring av båten som brukes under klubbdykking.

  2. Båtfører er ansvarlig for at båten er i forsvarlig stand før tur, og at der er tilstrekkelig drivstoff til å gjennomføre planlagt tur. Båtansvarlig er ansvarlig for generellt vedlikehold av båten

  3. Båtfører avgjør om turen kan gjennomføres etter planen i vanskelige værforhold.

 2. Dykkeleder

  1. Ved alle dykk i klubbregi skal det være oppnevnt en ansvarlig dykkeleder

  2. Dykkeleder er ansvarlig for at oksygen, førstehjelpsutstyr, handlingsplan, kommunikasjonsutstyr etc. er tilgjengelig før dykk.

  3. Dykkeleder plikter å kontrollere sertifiseringsnivået til alle turdeltagerne

  4. Alle dykkere skal avtale med dykkerleder maks dykketid og dypde før dykket.

  5. Dykkeleder avgjør om dykkingen kan gjennomføres etter planen i vanskelige værforhold.

  6. Dykkeleder skal markere dykkestedet med dykkeflagget, og fjerne dette når dykkingen avsluttes

 3. Planlegging av dykk

  1. Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges.

  2. Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks. svømmeretning, dybde tid og formål med dykket.

  3. Planlegg og organiser krevende former for dykking. Gjennomfør ikke slike former for dykking uten å være kvalifisert for det.

  4. Klubbens planlagte turer er normalt åpen for alle sertifiserte dykkere.

  5. Avtal rutiner for samhold under dykket. Hvis kontakten brytes går en til overflaten etter 1 minutt.

 4. Under dykket

  1. Hold kontakt med parkameraten, i overflaten og under dykket.

  2. Dersom noe skjer, let på bunnen i 1 min og gå deretter opp til overflaten.

  3. Avslutt dykket hvis du blir kald eller føler ubehag.

  4. Ikke dykk om formen er dårlig!

 5. Etter dykket

  1. Returner til overflaten med minimum 50 bar igjen på flasken. Denne reserveluften skal fortrinnsvis være ubenyttet ved dykkets planlagte slutt.

  2. Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng utventilen på evt. Tørrdrakt. Dropp vektbelte / blypakke om nødvendig. Klubben dekker tap av blybelte som følge av en hendelse. Dykkeleder godkjenner dette.

  3. Etabler kontakt med dykkeleder.

  4. Når dykker / dykkerne har gitt OK tegn til dykkeleder må den / de bli i overflaten og ikke på noe tidspunkt gå ned igjen uten etter direkte avtale med dykkeleder.

 6. Organisering

  1. Ansvarlig dykkeleder er suveren i sine avgjørelser

  2. Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på en sikker måte. Eks. vær og vind,strøm, båttrafikk, bunnforhold og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon.

  3. Påse at klubben har alarmplan, og at denne er kjent for dykkeleder / overflateberedskap.

  4. Påse at handlingsplan er kjent / gjennomførbar og at båtfører og dykkeleder vet hvilken funksjon de har ved en eventuell ulykke.

 7. Utstyr

  1. Dykk alltid med komplett forskriftsmessig utstyr.

  2. Bruk utstyr tilpasset det dykket som skal gjennomføres.

  3. Sjekk utstyret nøye før dykket.

  4. Lån ikke bort utstyret til en person som ikke er kvalifisert for dykking.

 Styret, desember 2012

Risør Undervannsklubb