Månedlige arkiver: juli 2021

styremøte

Styremøte RUK 01.07.21

Sted: Hos Bård Erik

Tilstede: Beathe, Jarle, Bård, Ingve, Håkon

Jarle og Ingve ble ønsket velkommen som nye styremedlemmer 😊

1: Gikk igjennom årsmøtereferatet og enkeltsaker der.

Instruktørutdanning i klubben

Diskusjon rundt hvordan vi skulle få dette til. Bård tar dette videre med NDF og sjekker ut muligheten ift hva vi kan få dekket økonomisk.

Ansvar: Bård

Dykkerlederkoffert 

Beathe kontakter Terje angående koffert, innhold, pris osv.

Ansvar: Beathe

Innkjøp av scootere.

Håkon har sendt inn aksept for utdeling av kr: 50.000.- fra Handelens miljøfond. Pengene utbetales klubben i juli. Bård kontakter NDF angående ytterlige sponsing av scootere. 

Diskusjon rundt utlånsavtale, depositum, forsikring, oppbevaring og vedlikehold av scootere.

Ansvar: Jarle og Bård Erik

Ryddeaksjonen 24 og 25 september

Årets aksjon arrangeres i samarbeid med videregående skole og skjærgårdstjenesten. Videregående er med i forhold til tema bærekraft. Mer info kommer etter hvert på Facebook.

Ansvar: Håkon, Bård, Ingve.

Flasker trykktesting

Dette er utsatt til høsten.

Vedlikehold Neenunæ

Tas opp på slipp til høsten for vedlikehold og service på motoren.

Ansvar: Styret

Ny båt

Jarle ønsket en diskusjon rundt innkjøp av ny båt. Hva er mulighetene for momsrefusjon fra NDF, hvordan er muligheten for lokal sponsing, vil dette kunne skape mer rekruttering, vil klubben bli mer attraktiv.. Dette er kun et ønske for å vurdere kostnader forbundet med dette. Jarle lager et analyse av disse mulighetene og presenterer dette på et styremøte ved en senere anledning.

Ansvar: Jarle

Neste styremøte onsdag 11/8 kl: 19.00.

Ref Håkon