Kategoriarkiv: Referat

Styremøte Risør undervannsklubb

Styremøte Risør undervannsklubb  15.05.19 kl: 19

 

 • Teineaksjonen 2019.

Terje informerte om årets aksjon. Prototype på teinerulle er levert Wieger etter test. Han skal rette de tingene som er påpekt og lage flere ruller. Mere info følger.

Ansvar Terje og Håkon

 • Klubbdykk

Ingen andre enn styret har satt seg opp som dykkerledere. Vi er avhengig av dykkerledere for at dette skal fungere. Siste frist for å sette seg opp som dykkerleder er satt til 23.06.19. Hvis ingen melder innen fristen, er vi dessverre nødt til å la klubbdykk utgå som aktivitet.

Ansvar: Bård Erik

 • Luftfylling/turister.

Det er et stort trykk på luftfylling i løpet av sommeren. Grunnet liten dugnadsaktivitet er vi nødt til å begrense luftfyllingen til de dagene det arrangeres klubbdykk. Utenom dette blir det ikke fast opplegg for luftfylling/turister.

Ansvar: Styret

 • Neenunnæ dugnad/service motor

Vi bestiller service på motor på Sjøsenteret. Det skal gjøres en liten el jobb og motoren skal smøres opp.

Ellers skal vi prøve å børste vannlinja når båten ligger på vannet. Hvis det blir vanskelig tar vi båten opp. Det skal videre lages en benk bak i båten som er bredere enn den vi har i dag. Det skal monteres ny topplaterne. Ny dykkerstige er straks klar.                                          

Ansvar: Håkon/Bård Erik/Glen

 • Forsikring

Vi har forsikringer hos IF, men vi ber nå om nytt tilbud fra Tryg forsikring.

Ansvar: Beathe

 • Trykktesting

Flasker er ferdig fra trykktesting og står i bua for avhenting.

Ansvar: Alle

 • Låsen i bua/status

Har sjekket opp med Arve Karlsen i Arendal.. venter på tilbakemelding.

Ansvar: Bård Erik

 • Sosiale tilstelninger

Opplegg for fest, eller planlegge og gjennomføre et dykk med påfølgende fest i løpet av sommeren.

Ansvar: Beate og Håkon

 • Formannens ord for kvelden

Ønsker større involvering av medlemmer i aktiviteter. Jeg ønsker at flere medlemmer tar ansvar og gjør oppgaver i klubben. Vi trenger bistand til forskjellige oppgaver så bare ta kontakt.

 

Ref: Håkon

Styremøte

referatStyremøte i RUK hos Bård Erik/16.10.18

 1. Status etter sommeren. Diskusjon rundt klubbdykk og interessen for dette. Hvordan få flere engasjert i rollen som dykkeransvarlig. Få det inn på sosiale medier og i papirutgaven av «Hva skjer iRisør» . Ha klubbdykk som eget punkt i årsmøteinnkallingen.
 2. Status ryddeaksjonen: Håkon har hatt en evaluering av aksjonen med Wieger. Styret er enige om å flytte sekkene nærmere land. Dette vil bedre sikkerheten og gjøre opptak av søppel enklere. Det er en avtale med Wieger ved akvariet om at hvis vi fester blåse på spøkelsesredskap ellers i året, gir vi beskjed til han og det blir hentet. Håkon spør om vi kan få låne blåser og line av akvariet til dette formålet. Vi tok en status på medieomtalen som var og er enige om at det ble en litt unødvendig fokus på at det ikke var så mye søppel igjen. Dette ble rettet opp i et nytt innlegg I Risør, som man fikk gode tilbakemeldinger på.
  Styret er meget godt fornøyd med sikkerhetsansvarlig (Rolf Larsen) sin gjennomføring av aksjonen.Ryddeaksjonen 2019: Styret har bestemt at neste års aksjon skal være lørdag 21/9. Søknadsfrist for midler fra miljøverndirektoratet sammen med akvariet er 1/3.
  Vi har blitt invitert av akvariet til å være med på seminar om marin forsøpling 27/11. Bård Erik og Håkon stiller sammen med akvariet.
 3.  Økonomi: Beathe tok en gjennomgang av økonomien. Det blir sendt faktura til akvariet i forhold til ryddeaksjonen i nærmeste fremtid. Ellers ser økonomien god ut og det blir et status rundt dette på årsmøtet på nyåret.
 4. Dykkerstige: Glen holder på med ny dykkerstige til Neenunnæ. Usikkert når denne blir ferdig, men er under bygging.
 5. Dykkebua: Vi må bli flinkere til å holde det ryddig i bua. Gulvet bør vaskes med jevne mellomrom. Det er vurdert om vi skal ha de samme mattene på gulvet som vi har i dykkerbåten
 6. Bladet Dykking: Håkon skriver et innlegg til bladet Dykking om ryddeaksjonen.
 7. Årsmøte 2019
  Dato for årsmøte er satt til lørdag 2 mars kl:14 – 17. Sted: Risør brannstasjon.Neste styremøte blir 16/1-2019 kl: 19 hos Terje.Ref Håkon

Styremøte Risør undervannsklubb

Tilstede: Håkon, Terje, Beate og Bård Erik.

Hvor: 20.06.18  hos Beate D

 • Ingen spesiell agenda, kun generell prat om forskjellige temaer.
 • Pressa: Vi har dialog med Tom hos Adykk ift 1000 timers service. Enighet i styret om at pressa er den viktigste eiendelen vi har og vi ønsker at service skal følges punktlig.
 • Internettilgang: Denne er nå satt over til RUK og vårt organisasjonsnr.
 • Dykkeskilt på Bua: Diskusjon om hvordan og hvem som skulle ta jobben. Utsatt inntil videre.
 • Medlemsskap/betaling: Styret skal i høst se på en enklere løsning ift betaling av  medlemskontingent.
 • Sommerfest: Vi har lagt ut arrangement på FB uten stor respons. Det jobbes for en høstfest 22/9, samme dag som ryddeaksjonen.
 • Ryddeaksjon i samarbeid med Risør akvarium: Dato fastsatt til lørdag 22/9. Detaljer kommer etterhvert.
 • Håkon snakker med Wiegert på akvariet om samarbeid med Marinereperatørene/Lars Dalen. Prøver også å få til et møte med han angående alle detaljer rundt ryddeaksjonen.
 • Dykkerstige/lanternestang: Glenn jobber med dykkerstige og lanternestang.
 • Møte mellom maritime organisasjoner i Risør: Bård Erik har vært på møte som representant for Risør undervannsklubb. Det ble diskutert hvordan samarbeidet mellom disse organisasjonene kunne fungere, uten at det ble tatt noen beslutning på hvilken måtte dette kunne gjøres.
 • Barnas fiskedag/Tryta 14/7: Ønske om at 1 eller 2 dykkere fra oss stiller på dette.
 • Klubbdykk: Første klubbdykk er onsdag 27/6 kl: 17. Håkon er ansvarlig dykkerleder.
 • Neste styremøte: Torsdag 2/8 kl: 19 hos Terje.

Ref: Håkon

Styremøte

 

Det har vært avholdt styremøte idag 2/5. Der har vi hatt gjennomgang av saker fra siste styremøte, gjennomgang av dugnader og diverse. Fullstendig referat sendes medlemmene på mail.

mvh

Styret

Referat årsmøte 2015

referatReferat Årsmøte 2015    Sted: Risør Brannstasjon 1500-1730

 • Godkjenning av fremmøtte. 9
 • Godkjenning av saksliste
 • Kommentar om hvem hvilke verv som var på valg, diskutert rundt bordet hvem. Tas på punkt senere i agenda.
 • Valg av ordstyrer
  Kristen Thorsen
 • Valg av protokollunderskrivere
  Tore Bjørn Hovde og Kåre Rugtvedit
 • Formannen går gjennom styrets arbeid.
  Gjennomført klubbdykk. Vi har hatt besøk av Sandefjord dykkerklubb, og overnattet på Risøy.Frastjålet reserverekompressor fra dykkerbua. En/eller flere med tilgang til dykkerbua har stjålet den.
  ca 50 medlemmer i klubben, noen nye yngre. Ønske om nye krefter i stua.
  Innspill rundt klubblokale på randvik, eller kystlagets bu på Stangholmen.
  Ingen skalder meldt relatert til dykking.
  Kompressor luftkvalitet målt og funnet godkjent.
 • Kasserer gjennomgår regnskapet
  Reklamere mer for grasrotandelen
  Ingen merknader. Vedtatt
 • Kontigent og andre avgifter
 • Gjennomgang av budsjett.
  – ekstra post for fyllepanel 25′
  – serviceavtale for kompressor.
  – undervannspostkontoret kan driftes hvis det gjøres klart plan for 2015 innen 15 april. (frister mtp på aviser)
  Vedtatt
 • Innkommende saker:50års jubileum
  • 23.mai lørdag 50års jubiluemum,
  • 50års jubiluems-fest-komite, Ronald Ramberg finner deltagere og program, samt en fra styret
  • Styret finner aktivitetskomite på 3-5 stykker relatert til 5o årsjubiluet og planlegger ideee
 • Aktiviteter
  Klubddykk legges inn under aktivitetskomiteen, og sees i sammenheng.
 • Valg styret .
  Formann. på valg for (Kristen Thorsen)
  Styremedlem På valg for 2 år – (Håkon Sandvik)
  Styremedlem for Kristen, Paul Enoksen trer inn for 1 år
  Valg sikkerhetsansvarlig ikke på valg (ett år igjen) – Bård Erik Gregersen
  Valg valgkomite På valg, for 1 år – Tore Bjørn Hovde
  Valg materialforvalter på valg, for 1 år Kaare Rugtvedt, Kompressor, båt og dykkerbua
  Valg kasserer, på valg for 1år Alexander Sandvik, reserver Tore Bjørn Hovde.
 • Eventuelt
  Innspill rundt 50års jubiluem.
  Rustløser dykk
  Fokus dykke på nye plasser
  Promotere klubbdykk som har båtman hvor enkelt det er.

Årsmøte 2014

Referat Årsmøte lørdag 09.02.2014
Sted: Risør Brannstasjon 1500-1730
1.Godkjenning av fremmøtte. 6 godkjente og 1 ikke betalt.

2.Godkjenning av saksliste
Generell diskusjon rundt årets valg. Finn Dyrnes trakk seg som styremedlem i løpet av fjoråret, slik at nytt styremedlem må velges inn for 2014.

3.Valg av ordstyrer
Terje Andersen, referent Kristen Thorsen

4.Valg av protokollunderskrivere
Terje Andersen og Harald Bergem Strand

5. Formannen gikk gjennom styrets arbeid for 2013. Det ble arrangert klubbturer fra slutten av juni til første uka av august. Sommeren var fantastisk værmessig, slik at klubbturer og generell aktivitet gav preg av det. Alle dykkeledere møtte opp til avtalte turer. I hvert fall 4 turer møtte det desssverre ikke opp andre medlemmer. Rutinene klubben har ift kompressor var ikke gode nok når det gjaldt test av luftkvalitet og service/årskontroll. Styret fikk tilbakemeldinger på at det kunne vært mer info tilbake til medlemmer på ting som skjedde i klubben. Oppfordringen er tatt til etterretning av styret og man vil ha fokus på dette i 2014. Risør Undervannspostkontor hadde stor aktivitet i fjor, spesielt at vi hadde besøk av NRK og «Sommeråpent»

6. Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2013. Regnskap ble godkjent.

7. Kontingent og andre avgifter. Gjeldende kontingenter og avgifter er vedtatt for 2014.

8. Innkommende saker. Ingen saker mottatt.

9. Budsjett 2014. Kasserer gjennongikk budsjett for 2014. Enstemmig vedtatt.

10. Valg styret 2014/ Årstallet bak navnene angir hvor lenge vedkommende sitter etter årets valg.
Formann. Ikke på valg – Håkon Sandvik – 2015
Nestformann valgt for 2 år – Bård Erik Gregersen – 2016
Styremedlem valgt i 2013 – Terje Andersen – 2015
Styremedlem valgt for 2 år – Kaare Rugtvedt – 2016
Styremedlem valgt for 2 år – Kristen Thorsen – 2016

Valg valgkomite, for 1 år – Tore Bjørn Hovde – 2015
Valg båtansvarlig, for 1 år – Kaare Rugtvedt – 2015
Valg kasserer for, for 1 år – Harald Bergem Strand – 2015
Valg sikkerhet&kompressoransvarlig, for 1 år – Bård Erik Gregersen – 2015

Alle valg var enstemmig.

11. Eventuelt
Undervannsklubben fyller 50år i 2015 (festkomite dannes i første styremøte). Styret skal bli bedre på informere og inkludere medlemmer. Undervannspostkontoret ble diskutert. Det legges ned fra inneværende år, hvis ikke økonomi medfølger (reiselivslag). Følgende aktiviteter skal vurderes/planlegges gjennomført i 2014. Risør Festuke. Diversnight. Opprydding langs bryggekanten. Risør Kulturnatt. Fridykkerkurs.
Bård Erik (Sikkerhet&kompressoransvarlig) sørger for serviceavtale/luftkontrollrutiner iverksettes så fort det er praktisk mulig.

Ref Kristen Thorsen/Håkon Sandvik

Terje Andersen Harald Bergem Strand