Stikkordarkiv: styremøte

Referat styremøte #2.24

Teams møte  21.5.2024

Tilstede Kristen,Lars, Stein og Terje,  forfall Ingve og Håkon

 • Materiell
  • Båten har fått navn: Fortbortovæ 2. Foliering garantert å sitte, sjekk påføringsgaranti.
   • Ansv: Kristen
  • Båten er også utstyrt med nødvendig dregg, kiler, båtshake og åre, gjenstår redningsvester
   • Ansv: Båtansvarlig
  • Regler for bruk på plass og vedtatt
   • Bruk av båten skal logges. Full tank etter bruk. Ansv: Alle medlemmer
   • Dykkerloggen må oppdateres for å støtte registrering av  2 båter. Ansv: Kristen
  • Infotavle på dykkerbua virker igjen, fornyet plexiglass.
   • Få med «bli medlem» side
   • Ansv: Kristen
  • Mangler båtplass til Neenenæ for sommeren.
  • GPS Tracking på Fortbortovæ II aktivert.
  • Dykkerflasker
   • Felles levering og henting utført.
   • Ansv: Håkon
 • Informasjon
   • Facebook tilganger gitt til styremedlemmer
    • Opprettet undergruppe «Dykkeprat i og om Risør Undervannsklubb»
    • Åpner for at alle «medlemmer» av Risør Undervannsklubb fb siden kan lage oppslag/diskusjon
    • Ansv: Terje
   • Tilgang til nettsider gitt til risorundervannsklubb.no/wp-admin til styremedlemmer.
    • Ansv: Kristen
   • PC’n i dykkerbua sender nå e-post bekreftelser når det er fylt luft.
    • Ansv: Kristen
   • Spond satt opp for klubbaktiviteter, det blir klubbens hovedkanal for informasjon i arrangement.
  • Aktiviteter
   • Tur til Kvitsøy
   • Klubbdykkk
    • Gjennomføres siste lørdagen hver måned. Bruk Spond til å melde seg på.
   • Ryddeaksjoner
    • Bekreftet støtte for aksjonen, 20-21 september
    • Ansv: Håkon
   • Økonomi
    • Stein har fått tilgang. Gjenstår å komme i dialog med Exact regnskap. Bilag etc. Ansv: Stein.
    • Endringer i styret oppdatert i brreg.
     • Terje melder at han må trekke seg i styret av familiære årsaker. Lars Martin trer inn som styremedlem.
    • Grasrotandelen
     • Informere spillere om mulighet til å støtte klubben 
    • Støtte appen, «mikrosparing». Oppfordre til å dele.
      • Ansv: Kristen
   • Annet
   • Nominasjon til æresmedlem. Styret utarbeider regler for hva som er kriteria for å få, hva det innebærer og hvor lenge inneværende år, nominasjonsprosess ol. og fremlegges årsmøte 2025.
    Ansv: Styret.

 

Sign Kristen Thorsen, Terje Christens, Lars Martin Larsen, Stein Vamraak

Styremøte Risør undervannsklub

Sted hos Jarle 30.11.21
Tilstede: Jarle, Beathe, Bård, Ingve, Håkon

 • Informasjon om møte med videregående og evaluering av ryddeaksjonen.
  Enighet om at aksjonen var vellykket med god mediadekning i NRK. Ønskelig å gjøre det
  neste år, men i mye mindre skala. En klasse f.eks. Neste års aksjon er bestemt å være 16 17 september.
  Ansvarlig: Håkon
 • Diskuterte mail fra NDF som omhandlet rapportering om ryddeaksjonen. Ta kontakt med NDF/Stian
  Ansvarlig: Bård
 • Vi har kjøpt 2 stk uv scootere. De er betalt. Det må lages en plan på oppbevaring, bruk
  og retningslinjer.
  Ansvarlig: Ingve, Bård, Håkon
 • Bård får mange mail på RUK sin gmail som han ønsker å gi oss andre tilgang.
  Ansvarlig: Bård
 • Medlemsmøte i RUK fredag 14/1- 22 Røde kors/Kiwanis kl: 18
  Ansvarlig:
 • Høring om behov for svømmehall i Risør. RUK bør være interessert.
  Ansvarlig: Jarle
 • Service på Neenunnæ. Forespørsel til Søndeled marina, Sjøsenteret og Risør båtsenter.
  Ansvarlig: Ingve

Referat styremøte

Dato: 26.01.21

Hvor:Pettersmyr

Tilstede: Beathe, Bård, Terje, Håkon Petter var forhindret fra å komme.

 • Sak 1: Årsmøte 2021
  Det ble bestemt at årsmøte avholdes. 27.03.21 kl: 15.30 – 17.30. Bård sjekker ut mulig lokale innen rimelig tid.
 • Sak 2: Oppgaver til årsmøtet.
  Forretningsorden: Terje
  Årsmøteinvitasjon: Bård Erik
  Klargjøring av budsjett/regnskap: Beathe
  Årsberetning: Håkon
  Organisasjonsplan: Bård Erik
 • Styrets saker til årsmøte:
  1:  Undervannscootere
  Historikk:
  Risør undervannsklubb har søkt Handelens miljøfond for innkjøp av 4 UV scootere. Det ble søkt om kr: 200.000.- til innkjøp av 4 Bonex scootere til bruk for rydding av avfall i Risørs havn og skjærgård. Vi fikk tildelt kr: 50.000.- fra Handelens miljøfond til dette formålet. Det vil si 25% av omsøkte midler. I ettertid har klubben fått tildelt kr: 20.000.- fra Sparebanken Sør i Risør. Disse pengene er ikke øremerket for noe spesielt formål. Styret ønsker derfor et årsmøtevedtak på at vi kan bruke disse kr: 20.000 for å finansiere innkjøp av flere scootere. I tillegg har vi i en god dialog med Sparebanken sør om ytterligere kr: 30.000.- i ren sponsorstøtte. Dette for å kunne gjøre et innkjøp av 2 scootere.
  2: Leie av klubblokale:
  Styret ønsker å sjekke ut muligheten for leie av hensiktsmessig lokale til 4 klubbkvelder + årsmøte i året. Dette er et tiltak for å gjøre klubben mere attraktiv for flere og samtidig ivareta aktive medlemmer klubben har i dag.
  3: Økonomisk støtte:
  Økonomisk støtte til de av klubbens medlemmer som ønsker videreutdannelse innen sportsdykking.

Ref: Håkon

REFERAT STYREMØTE RUK 12.12.19

Diverse saker til behandling:
Årsmøtedato lørdag 28.03.20, kl: 14 – 16. Sted: Brannstasjonen
Innkjøp av batteri og lanterne til båten. Ansvar: Terje
Rydding og vask av bua i romjula. Ansvar: Beathe og Håkon

* Tollbodprosjektet. Håkon informerte om møte med styringsgruppa. Vi
ønsker å bidra inn i denne muligheten for klubbhus, men ikke med penger.
Vi kan bidra med info om marin forsøpling/spøkelseredskaper, klubbturer
osv.
* Seminar om marin forsøpling. Bård Erik og Wieger fra akvariet var med på
dette. Interessante foredragsholdere fra forskjellige miljøer og pågående
prosjekter på Sørlandet. Wieger holdt innlegg om teineaksjonen i Risør og
viste filmen til Terje. Meget god respons på den!
* Rydding av spøkelsesredskap/teineaksjon. Vi har fastsatt 2 helger for
ryddeaksjonen i 2020. ( 1/5 – 2/5) og (18/9 – kveld og 19/9)
* Terje informerte om en forespørsel fra Wieger. Han ønsket på ha med Terje
i en gruppe sammen med lokale fiskere, Flødevigen o.a. Alle enige om at
dette er en viktig jobb som undervannsklubben bør være med på.
* Diskusjon om eventuelt søknad på sponsing av 2 undervanns scootere til
rydding av spøkelsesredskap. Akvariet ved Wieger jobber med denne
søknaden i samrbeid med oss, og Bård har innhentet priser på Bonex
scootere.
* Neste styremøte: Onsdag 22/1 kl: 19 hos Bård.

Styremøte Risør undervannsklubb

Styremøte Risør undervannsklubb  15.05.19 kl: 19

 

 • Teineaksjonen 2019.

Terje informerte om årets aksjon. Prototype på teinerulle er levert Wieger etter test. Han skal rette de tingene som er påpekt og lage flere ruller. Mere info følger.

Ansvar Terje og Håkon

 • Klubbdykk

Ingen andre enn styret har satt seg opp som dykkerledere. Vi er avhengig av dykkerledere for at dette skal fungere. Siste frist for å sette seg opp som dykkerleder er satt til 23.06.19. Hvis ingen melder innen fristen, er vi dessverre nødt til å la klubbdykk utgå som aktivitet.

Ansvar: Bård Erik

 • Luftfylling/turister.

Det er et stort trykk på luftfylling i løpet av sommeren. Grunnet liten dugnadsaktivitet er vi nødt til å begrense luftfyllingen til de dagene det arrangeres klubbdykk. Utenom dette blir det ikke fast opplegg for luftfylling/turister.

Ansvar: Styret

 • Neenunnæ dugnad/service motor

Vi bestiller service på motor på Sjøsenteret. Det skal gjøres en liten el jobb og motoren skal smøres opp.

Ellers skal vi prøve å børste vannlinja når båten ligger på vannet. Hvis det blir vanskelig tar vi båten opp. Det skal videre lages en benk bak i båten som er bredere enn den vi har i dag. Det skal monteres ny topplaterne. Ny dykkerstige er straks klar.                                          

Ansvar: Håkon/Bård Erik/Glen

 • Forsikring

Vi har forsikringer hos IF, men vi ber nå om nytt tilbud fra Tryg forsikring.

Ansvar: Beathe

 • Trykktesting

Flasker er ferdig fra trykktesting og står i bua for avhenting.

Ansvar: Alle

 • Låsen i bua/status

Har sjekket opp med Arve Karlsen i Arendal.. venter på tilbakemelding.

Ansvar: Bård Erik

 • Sosiale tilstelninger

Opplegg for fest, eller planlegge og gjennomføre et dykk med påfølgende fest i løpet av sommeren.

Ansvar: Beate og Håkon

 • Formannens ord for kvelden

Ønsker større involvering av medlemmer i aktiviteter. Jeg ønsker at flere medlemmer tar ansvar og gjør oppgaver i klubben. Vi trenger bistand til forskjellige oppgaver så bare ta kontakt.

 

Ref: Håkon

Styremøte i RUK 26.03.19


Sak1: Ansvarsområder båt/bu
Det er et ønske fra styret om at vi utnevner ansvarlige for disse oppgavene i klubben. Det ble enighet om at vi sender ut en mail til klubbens medlemmer for å se på interessen for en eller begge av disse oppgavene.

Sak 2: Antall styremøter
Enighet om at vi setter dato fornneste styremøte ved slutten av referatet,

Sak 3: Status loveendring:
Sendt mail til Kristen om endring av tilleggsbestemmelsene i lovverk som ligger på hjemmesiden vår.. Dette i henhold til årsmøtereferatet.

Sak 4: Flasker til trykktesting:
Enighet om at dette gjøre etter påske. Flasker til trykktesting må være i bua senest innen 28.04.19. Alt utstyr må merkes meget godt med navn, adresse, mailadresse og tlf. Dårlig merket utstyr blir ikke tatt med! Kan også ta med ventilsett.

Sak 5: Vurdere dagens forsikringer og muligheten av å forbedre disse.
Beathe sjekker ut med vårt forsikringsselskap for et mer oversiktlig tilbud. Eventuelt også i forhold til andre selskap.


Sak 6: Håkon informerte om ryddeaksjon:
Vi har fått kr: 40.000.- fra Miljøverndirektoratet/Risør akvarium til en teine/tapt fiskeredskap aksjon for 2019. Det ble ikke gitt støtte til ryddeaksjon i havna, da fokus i år er tapte fiskeredskaper. Dette blir et samarbeid mellom RUK og akvariet. For å gjøre dette på en god og
fornuftig måte, må det planlegges på en god måte. Håkon/Terje tar et møte med akvariet for å starte denne planleggingen.

Sak 7: Påskedykking:
Vi forsøker med felles dykking lørdag 13/4 med sosialt samvær i etterkant. Håkon og Beate tar dette videre i planleggingen.
Info kommer når dette er klart.
Sak 8: Det planlegges med 11 klubbdykk sommeren

Styremøte

referatStyremøte i RUK hos Bård Erik/16.10.18

 1. Status etter sommeren. Diskusjon rundt klubbdykk og interessen for dette. Hvordan få flere engasjert i rollen som dykkeransvarlig. Få det inn på sosiale medier og i papirutgaven av «Hva skjer iRisør» . Ha klubbdykk som eget punkt i årsmøteinnkallingen.
 2. Status ryddeaksjonen: Håkon har hatt en evaluering av aksjonen med Wieger. Styret er enige om å flytte sekkene nærmere land. Dette vil bedre sikkerheten og gjøre opptak av søppel enklere. Det er en avtale med Wieger ved akvariet om at hvis vi fester blåse på spøkelsesredskap ellers i året, gir vi beskjed til han og det blir hentet. Håkon spør om vi kan få låne blåser og line av akvariet til dette formålet. Vi tok en status på medieomtalen som var og er enige om at det ble en litt unødvendig fokus på at det ikke var så mye søppel igjen. Dette ble rettet opp i et nytt innlegg I Risør, som man fikk gode tilbakemeldinger på.
  Styret er meget godt fornøyd med sikkerhetsansvarlig (Rolf Larsen) sin gjennomføring av aksjonen.Ryddeaksjonen 2019: Styret har bestemt at neste års aksjon skal være lørdag 21/9. Søknadsfrist for midler fra miljøverndirektoratet sammen med akvariet er 1/3.
  Vi har blitt invitert av akvariet til å være med på seminar om marin forsøpling 27/11. Bård Erik og Håkon stiller sammen med akvariet.
 3.  Økonomi: Beathe tok en gjennomgang av økonomien. Det blir sendt faktura til akvariet i forhold til ryddeaksjonen i nærmeste fremtid. Ellers ser økonomien god ut og det blir et status rundt dette på årsmøtet på nyåret.
 4. Dykkerstige: Glen holder på med ny dykkerstige til Neenunnæ. Usikkert når denne blir ferdig, men er under bygging.
 5. Dykkebua: Vi må bli flinkere til å holde det ryddig i bua. Gulvet bør vaskes med jevne mellomrom. Det er vurdert om vi skal ha de samme mattene på gulvet som vi har i dykkerbåten
 6. Bladet Dykking: Håkon skriver et innlegg til bladet Dykking om ryddeaksjonen.
 7. Årsmøte 2019
  Dato for årsmøte er satt til lørdag 2 mars kl:14 – 17. Sted: Risør brannstasjon.Neste styremøte blir 16/1-2019 kl: 19 hos Terje.Ref Håkon