Årsmøte 2018

Årsmøte 2018 avholdt, og følgende er valgt

Formann  : Baard Erik Gregersen (Kaare trådt ut av styret) valgt for 1 år
Nestleder : Terje Andersen, (valgt for 2 år)
Styremedlem : Beathe Dørsdal (1 år igjen)
Varamedlem:

Revisor: ?

Valgkomite valgt for 1 år
Leder Asbjørn Ausland
Varamedlem Håkon Sandvik

Kasserer/økonomiansvarlig
Beathe Dørsdal (valgt for 1 år)