Månedlige arkiver: mai 2019

Styremøte Risør undervannsklubb

Styremøte Risør undervannsklubb  15.05.19 kl: 19

 

  • Teineaksjonen 2019.

Terje informerte om årets aksjon. Prototype på teinerulle er levert Wieger etter test. Han skal rette de tingene som er påpekt og lage flere ruller. Mere info følger.

Ansvar Terje og Håkon

  • Klubbdykk

Ingen andre enn styret har satt seg opp som dykkerledere. Vi er avhengig av dykkerledere for at dette skal fungere. Siste frist for å sette seg opp som dykkerleder er satt til 23.06.19. Hvis ingen melder innen fristen, er vi dessverre nødt til å la klubbdykk utgå som aktivitet.

Ansvar: Bård Erik

  • Luftfylling/turister.

Det er et stort trykk på luftfylling i løpet av sommeren. Grunnet liten dugnadsaktivitet er vi nødt til å begrense luftfyllingen til de dagene det arrangeres klubbdykk. Utenom dette blir det ikke fast opplegg for luftfylling/turister.

Ansvar: Styret

  • Neenunnæ dugnad/service motor

Vi bestiller service på motor på Sjøsenteret. Det skal gjøres en liten el jobb og motoren skal smøres opp.

Ellers skal vi prøve å børste vannlinja når båten ligger på vannet. Hvis det blir vanskelig tar vi båten opp. Det skal videre lages en benk bak i båten som er bredere enn den vi har i dag. Det skal monteres ny topplaterne. Ny dykkerstige er straks klar.                                          

Ansvar: Håkon/Bård Erik/Glen

  • Forsikring

Vi har forsikringer hos IF, men vi ber nå om nytt tilbud fra Tryg forsikring.

Ansvar: Beathe

  • Trykktesting

Flasker er ferdig fra trykktesting og står i bua for avhenting.

Ansvar: Alle

  • Låsen i bua/status

Har sjekket opp med Arve Karlsen i Arendal.. venter på tilbakemelding.

Ansvar: Bård Erik

  • Sosiale tilstelninger

Opplegg for fest, eller planlegge og gjennomføre et dykk med påfølgende fest i løpet av sommeren.

Ansvar: Beate og Håkon

  • Formannens ord for kvelden

Ønsker større involvering av medlemmer i aktiviteter. Jeg ønsker at flere medlemmer tar ansvar og gjør oppgaver i klubben. Vi trenger bistand til forskjellige oppgaver så bare ta kontakt.

 

Ref: Håkon