2014

Årsmøte 2014 avholdt, og følgende er valgt

Styremedlem for 2 år: Kaare Rugtvedt
Styremedlem for 2 år: Kristen Thorsen
Nestformann for 2 år: Bård Erik Gregersen

Ikke på valg:
Styremedlem (1 år igjen) Terje Andersen
Formann (1 år igjen) HÅkon Sandvik