Alarmplan for Risør Undervannsklubb


Noter i båtloggen hvor du dykker, så blir det lettere å lete etter dere hvis  det skulle komme det.

 

Kontaktinformasjon:

LEGE 113
AMK ved dykkerulykke 55 32 30 03
POLITI 112
TRANSPORTMULIGHETER Egen bil
Taxi – 37 15 03 71
BRANN 120
Røde kors 37 15 18 00
Sykehuset i Arendal 37 01 40 00
Luftambulanse 37 02 80 03
Giftinformasjon 22 59 13 00
Tjøme Radio

 

Nærmeste behandlingssted for trykkfallsyke desember 2012 

Bergen. Kammer lokalisert ved yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland Universitetsykehus. Telefon 55 36 45 50

Ullevål sykehus. Operativ drift ved Oslo Brannvesen. Medisinsk ansvar ved klinikk for akuttmedisin, Ullevål sykehus. Telefon 22 11 91 01.

Anbefalt liste over førstehjelpsutstyr kan leses her:

NORSOK Standard U-103 (http://www.dykkemedisin.no/Filesfordownload/diverse/Forstehjelpsutstyr.pdf eller http://goo.gl/d0zcN )

Styret
Risør Undervannsklubb