Månedlige arkiver: desember 2021

Styremøte Risør undervannsklub

Sted hos Jarle 30.11.21
Tilstede: Jarle, Beathe, Bård, Ingve, Håkon

 • Informasjon om møte med videregående og evaluering av ryddeaksjonen.
  Enighet om at aksjonen var vellykket med god mediadekning i NRK. Ønskelig å gjøre det
  neste år, men i mye mindre skala. En klasse f.eks. Neste års aksjon er bestemt å være 16 17 september.
  Ansvarlig: Håkon
 • Diskuterte mail fra NDF som omhandlet rapportering om ryddeaksjonen. Ta kontakt med NDF/Stian
  Ansvarlig: Bård
 • Vi har kjøpt 2 stk uv scootere. De er betalt. Det må lages en plan på oppbevaring, bruk
  og retningslinjer.
  Ansvarlig: Ingve, Bård, Håkon
 • Bård får mange mail på RUK sin gmail som han ønsker å gi oss andre tilgang.
  Ansvarlig: Bård
 • Medlemsmøte i RUK fredag 14/1- 22 Røde kors/Kiwanis kl: 18
  Ansvarlig:
 • Høring om behov for svømmehall i Risør. RUK bør være interessert.
  Ansvarlig: Jarle
 • Service på Neenunnæ. Forespørsel til Søndeled marina, Sjøsenteret og Risør båtsenter.
  Ansvarlig: Ingve