2016

  • Årsmøte
  • 51 år etter stiftelse ble Risør undervannsklubb med i Norges Dykkerforbund
  • Det ble i juni 2016 avholdt ryddeaksjon i Risør Havn
  • Nytt låssystem installert i dykkerbua