2010

Årsmøte 2010  avholdt, og følgende er valgt

Formatt for 2 år: Kristen Thorsen
Styremedlem for 2 år: Trond Ramstad
Styremedlem for 1 år: Bård Erik Gregersen
Styremedlem for 2 år: Lars Gunnar Olsen

Ikke på valg:
Styremedlem (1 år igjen) Terje Andersen