2011

Årsmøte 2011 avholdt, og følgende er valgt

Formann for 2 år:  Kristen Thorsen
Styremedlem for 2 år: Terje Andersen
Nestformann for 2 år: Tore Bjørn Hovde

Ikke på valg:

Styremedlem (1år igjen) : Lars Gunnar Olsen
Styremedlem (1år igjen): Trond Ramstad