2009

Årsmøte 2009  avholdt, og følgende er valgt

Formatt  for 2 år: Kristen Thorsen
Styremedlem for 2 år:  Trond Ramstad
Styremedlem for 2 år:  Lars Gunnar Olsen
Styremedlem for 1 år: Bård Erik Gregersen

Ikke på valg:
Nestformann (1 år igjen) Stian Tangnes