Månedlige arkiver: juli 2020

Referat styremøte

06.07.20 Tilstede: Terje, Beathe, Petter, Bård, Håkon

Sak 1: Gikk igjennom søknadskriterier for søknad om gave hos Sparebanken sør. Enighet om at vi søker om kr: 30.000.- Vi utarbeidet budsjett og gikk gjennom selve søknadsteksten. Bård skal snakke med Sparebanken sør om detaljer før vi sender inn. Deretter tar Håkon og Bård saken videre med detaljer og søker så fort alt er klart.
Sak 2: Thor W ønsket at vi profilerte «Bånndilten» på våre Facebook sider. Det er nå gjort.
Sak 3: Terje lager et tidsrele til pressa.
Sak 4: Vi diskuterte den «unormalt» høye prisen for vårt Telenorabonnement. Vi bør vurdere en mobil bredbånds løsning.
Sak 5: Enighet om at vi ikke arrangerer klubbdykk denne sommeren. Bortsett fra det planlagte krabbedykket 01.08.20/Thor Walter.
Ref; Håkon