Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 avholdt, og følgende er valgt

Formann  : Kaare Rugvtedt (valgt for 2 år)
Nestleder : Anders Byholt (1 år igjen)
Styremedlem : Beathe Dørsdal (valgt for 2 år)
Varamedlem: Poul Enoksen (1 år igjen)

Revisor: Lene Nyheim

Valgkomite valgt for 1 år
Leder Asbjørn Ausland
Medlem Roy Ausland
Medlem Tore Bjørn Hovde
Varamedlem Håkon Sandvik

Kasserer/økonomiansvarlig
Kristen Thorsen (valgt for 1 år)