2015

Årsmøte 2015 avholdt, og følgende er valgt

Formann  for 2 år: Kristen Thorsen
Styremedlem for 2 år : Håkon Sandvik
Styremedlem for 1 år: Poul Enoksen

Ikke på valg:
Nestformann (1 år igjen): Bård Erik Gregersen
Styremedlem (1 år igjen): Kaare Rugtvedt