Månedlige arkiver: mars 2022

ÅRSMØTE RISØR UNDERVANNSKLUBB 2022

RØDE KORS BYGGET 26.03.22

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede – Godkjent
Sak 2: Godkjenne innkalling – Godkjent
Sak 3: Godkjenne sakslisten – Godkjent
Sak 4: Godkjenne forretningsorden – Godkjent
Sak 5: Godkjenne dirigent – Kristen Thorsen
Sak 6: Godkjenne referent – Håkon Sandvik
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen – Stian Tangnes og Audun Borgemyr
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning – Bård Erik gikk igjennom årsberetning – Godkjent
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand – Godkjent
Sak 10: Behandle forslag og saker:
1: Ryddeaksjoner – Sette opp gruppe med ansvar for ryddeaksjoner.
Gruppe: Håkon og Bård Erik – Godkjent
2: Medlemsmøte/klubbdykk/sosial aktivitet
Styret ønsker at det settes opp en gruppe som ivaretar det sosiale
rundt medlemmene i klubben. Styret har også booket motorbåtforeningen 13 – 15
mai.
Gruppe: Thor Walter og Audun – Godkjent
Sak 11: Fastsette medlemskontingent: Som før/Godkjent
Sak 12: Treningsavgift – ikke aktuelt
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett: Godkjent med følgende endringer:
Kto 6900 reduseres til kr: 4000.-
Kto 8051 økes til kr: 2000.-
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan – Godkjent
Sak 15: Foreta følgende valg:
Styreleder: Audun Borgemyr – 2 år
Kasserer: Geir Ove Nilsen – 2 år
Styremedlem: Bjørn Martin Rasmussen – 2 år
Varamedlem: Kristian Willy Thorsen – 1 år
Sak 15.7: Leder av valgkomiteen: Per Christian Giving – Godkjent
Sak 15.8: Øvrige to medlemmer av valgkomiteen: Håkon Sandvik og Bård Erik Gregersen
Alt enstemmig vedtatt av årsmøte.