Månedlige arkiver: juni 2018

Styremøte Risør undervannsklubb

Tilstede: Håkon, Terje, Beate og Bård Erik.

Hvor: 20.06.18  hos Beate D

 • Ingen spesiell agenda, kun generell prat om forskjellige temaer.
 • Pressa: Vi har dialog med Tom hos Adykk ift 1000 timers service. Enighet i styret om at pressa er den viktigste eiendelen vi har og vi ønsker at service skal følges punktlig.
 • Internettilgang: Denne er nå satt over til RUK og vårt organisasjonsnr.
 • Dykkeskilt på Bua: Diskusjon om hvordan og hvem som skulle ta jobben. Utsatt inntil videre.
 • Medlemsskap/betaling: Styret skal i høst se på en enklere løsning ift betaling av  medlemskontingent.
 • Sommerfest: Vi har lagt ut arrangement på FB uten stor respons. Det jobbes for en høstfest 22/9, samme dag som ryddeaksjonen.
 • Ryddeaksjon i samarbeid med Risør akvarium: Dato fastsatt til lørdag 22/9. Detaljer kommer etterhvert.
 • Håkon snakker med Wiegert på akvariet om samarbeid med Marinereperatørene/Lars Dalen. Prøver også å få til et møte med han angående alle detaljer rundt ryddeaksjonen.
 • Dykkerstige/lanternestang: Glenn jobber med dykkerstige og lanternestang.
 • Møte mellom maritime organisasjoner i Risør: Bård Erik har vært på møte som representant for Risør undervannsklubb. Det ble diskutert hvordan samarbeidet mellom disse organisasjonene kunne fungere, uten at det ble tatt noen beslutning på hvilken måtte dette kunne gjøres.
 • Barnas fiskedag/Tryta 14/7: Ønske om at 1 eller 2 dykkere fra oss stiller på dette.
 • Klubbdykk: Første klubbdykk er onsdag 27/6 kl: 17. Håkon er ansvarlig dykkerleder.
 • Neste styremøte: Torsdag 2/8 kl: 19 hos Terje.

Ref: Håkon