Medlemsmøte 2024.1

Kjære medlemmer, vi inviterer til medlemsmøte 2 ganger i året, der vi tar opp forskjellige temaer og diskutere spennende planer for vår felles interesse.

Første møte er til søndag førstkommende.

Dato: Søndag 28.april  2024
Tid: 15-1800
Sted:  Risør Røde kors bygget, Grønningveien 

Agenda:

Vi legger opp til lavterskel bidrag og hygge. Vi tar tar opp følgende temaer iløpet av den første timen, resten er sosialt.

1.Ny Båt:  Presentasjon av vår nye båt, inkludert navn, formål og regler for bruk.

2.Aktiviteter: Planlegging av kommende aktiviteter, inkludert klubbdykk og muligheter for felles spond.

3.Sikkerhet: Gjennomgang av førstehjelpsprosedyrer og viktige sikkerhetstiltak ved dykking.

4.Økonomi: Diskusjon om økonomi, herunder støtteordninger, grasrotandel  og teineaksjoner.

5. Sosialt:  Mulighet for å diskutere og planlegge sosiale arrangementer og samlinger. Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta og bidra til en fruktbar diskusjon om disse temaene. Dette er en flott mulighet til å styrke fellesskapet og utveksle ideer og opplevelser!

 

Vi ser frem til å se dere alle på møtet!

Med vennlig hilsen, styret