Spøkelsesteiner og marin forsøpling

Når nå aktiviteten tiltar, er det supert at noen engasjerer seg med å ta med spøkelseteiner og annet søppel. Det er viktig å ivareta sikkerheten i denne aktiviteten, NDF har laget en enkel e-læringsserie med tekst og video som gir viktig informasjon  

https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1752Kursbevis

Kurset tar opp valg av dykkersted, bruk av løfteballonger, sikkerhet både for flaske- og fridykkere

Etter endt kurs får man både kursbevis og bedre trygghet rundt dykking