Kategoriarkiv: Nyheter

Husker du Risørs undervannspostkontor og postmesteren der?

Undervannspostkontoret ble startet i 2004 og de første fire årene ble det poststemplet fler enn 8.000 brev og kort. Ideen kom fra dykker Thor Walter Eriksen og første postmester var Håkon Sandvik. I filmene under her kan du høre dem fortelle. 
Risør Undervannsklubb (RUK) ble stiftet i 1965. Veteraner i klubben forteller nå om dykkingen og om hvordan det hele startet. Klubben og aktivitetene har utviklet seg godt gjennom disse 58 årene. Sammen med Håkon Sandvik og Bård Erik Gregersen fra undervannsklubben har journalist Olav Njaastad fra Risør filmet og redigert intervjuene du finner her på siden.
 
Og det er flere historier i disse filmene! Har du for eksempel hørt om «trykkbiffen», verdens saftigste biff, som mørnes med «trykksyke» på dypt vann? Eller om seil-skutevraket ute i sjærgården som var fullt av porselen og dekketøy fra den engelske produsenten «Wedgewood»?
 
RUK ønsker med disse filmene å bidra til fortellingen av en del av Risørs historie i anledning byjubileet «Risør 300 år» i 2023.
 
 
Introduksjon/trailer  
 
Intervjuer 
1: Håkon og Harald  tilgjengelig 15.12.23
2: Kåre og Stein    tilgjengelig 22.12.23
3: Thor Walther og Terje tilgjengelig 29.12.23
4: Ronald   tilgjengelig 5.1.2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅRSMØTE RISØR UNDERVANNSKLUBB 2022

RØDE KORS BYGGET 26.03.22

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede – Godkjent
Sak 2: Godkjenne innkalling – Godkjent
Sak 3: Godkjenne sakslisten – Godkjent
Sak 4: Godkjenne forretningsorden – Godkjent
Sak 5: Godkjenne dirigent – Kristen Thorsen
Sak 6: Godkjenne referent – Håkon Sandvik
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen – Stian Tangnes og Audun Borgemyr
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning – Bård Erik gikk igjennom årsberetning – Godkjent
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand – Godkjent
Sak 10: Behandle forslag og saker:
1: Ryddeaksjoner – Sette opp gruppe med ansvar for ryddeaksjoner.
Gruppe: Håkon og Bård Erik – Godkjent
2: Medlemsmøte/klubbdykk/sosial aktivitet
Styret ønsker at det settes opp en gruppe som ivaretar det sosiale
rundt medlemmene i klubben. Styret har også booket motorbåtforeningen 13 – 15
mai.
Gruppe: Thor Walter og Audun – Godkjent
Sak 11: Fastsette medlemskontingent: Som før/Godkjent
Sak 12: Treningsavgift – ikke aktuelt
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett: Godkjent med følgende endringer:
Kto 6900 reduseres til kr: 4000.-
Kto 8051 økes til kr: 2000.-
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan – Godkjent
Sak 15: Foreta følgende valg:
Styreleder: Audun Borgemyr – 2 år
Kasserer: Geir Ove Nilsen – 2 år
Styremedlem: Bjørn Martin Rasmussen – 2 år
Varamedlem: Kristian Willy Thorsen – 1 år
Sak 15.7: Leder av valgkomiteen: Per Christian Giving – Godkjent
Sak 15.8: Øvrige to medlemmer av valgkomiteen: Håkon Sandvik og Bård Erik Gregersen
Alt enstemmig vedtatt av årsmøte.

STYREMØTE RUK

Dato 26.01.22 Sted: Bård Erik

Årsmøte blir : Lørdag 26/3 kl: 15 – 18, på Kiwanisbygget.styremøte

 • Oppgaver før årsmøte:
  Sende ut kontingent – Bård
  Sende ut innkalling til årsmøte – Bård
  Sende ut saksliste – Bård
  Sende ut forretningsorden – Ingve
  Årsberetning – Håkon
  Regnskap – Beathe
  Valgkomite – Styret (Bård)
 • Gjennomgang av styrets saker til årsmøte
 • Innkjøp av dykkerlederkoffert/prisforespørsel – Ansvar: Jarle og Beathe
 • Forespørsel fra Trebåtfestivalen – Kari Anne Røysland
  Spørsmål om undervannsklubben ønsker å være med på et opplegg i forbindelse med trebåtfestivalen. Det gjelder en dykkeraktivitet i forbindelse med festivalen. Vi tar dette videre med Kari Anne.
  Ansvar: Håkon
 • Neste styremøte: Tirsdag 22/2 kl: 18 hos Beathe

Styremøte Risør undervannsklub

Sted hos Jarle 30.11.21
Tilstede: Jarle, Beathe, Bård, Ingve, Håkon

 • Informasjon om møte med videregående og evaluering av ryddeaksjonen.
  Enighet om at aksjonen var vellykket med god mediadekning i NRK. Ønskelig å gjøre det
  neste år, men i mye mindre skala. En klasse f.eks. Neste års aksjon er bestemt å være 16 17 september.
  Ansvarlig: Håkon
 • Diskuterte mail fra NDF som omhandlet rapportering om ryddeaksjonen. Ta kontakt med NDF/Stian
  Ansvarlig: Bård
 • Vi har kjøpt 2 stk uv scootere. De er betalt. Det må lages en plan på oppbevaring, bruk
  og retningslinjer.
  Ansvarlig: Ingve, Bård, Håkon
 • Bård får mange mail på RUK sin gmail som han ønsker å gi oss andre tilgang.
  Ansvarlig: Bård
 • Medlemsmøte i RUK fredag 14/1- 22 Røde kors/Kiwanis kl: 18
  Ansvarlig:
 • Høring om behov for svømmehall i Risør. RUK bør være interessert.
  Ansvarlig: Jarle
 • Service på Neenunnæ. Forespørsel til Søndeled marina, Sjøsenteret og Risør båtsenter.
  Ansvarlig: Ingve

«Ute av syne, ute av sinn».. ?

 
Nei, det er faktisk ikke sånn det funker lengre, søpla skal opp fra havbunnen.
søppel hentet av dykkere under ryddekaksjon

Søppel hentet av dykkere

søppel hentet av dykkere under ryddekaksjon

Søppel hentet av dykkere

Idag leverte kommunen 4820 kg søppel på Hestmyr og fremdeles står det igjen en bigbag med avfall igjen på bunnen og som tas opp til mandag.
 
Det vil si at vi da har fått opp over 5 tonn avfall som ikke hører hjemme på havbunnen, under årets ryddeaksjon!
 
Avfallet bestod av 40 spøkelsesredskaper (teiner, ruser, garn) som vi tok opp fra skjærgården vår på fredag, samt 48 store dekk, 7 bilbatterier, 8- 10 sykler, en jekketralle, presenninger, div tauverk og en mengde annet avfall som vi ryddet i havna på lørdag.
 
Det begynner å minke men vi har ikke tenkt å gi oss før det er tomt! Uten skjærgårdstjenesten i Risør kommune, med Frode Gregersen i spissen hadde ikke dette vært mulig å få på land!
 
Tusen takk for uvurderlig innsats! Og til alle dere andre dykkere, ryddebåteiere elever ved Risør videregående skole og alle andre frivillige.
 
Dere skal være stolte av jobben dere har gjort!
søppel hentet av dykkere under ryddekaksjon

Søppel hentet av dykkere

søppel hentet av dykkere under ryddekaksjon

Søppel hentet av dykkere

søppel hentet av dykkere under ryddekaksjon

Søppel hentet av dykkere

RISØR UNDERVANNSKLUBB/RYDDEAKSJONEN 24 og 25 september

I samarbeid med Risør kommune/skjærgårdstjenesten og Risør videregående skole
arrangeres det en ryddeaksjon i vår nære skjærgård og i havneområdet.

Fredag 24 september kl: 12.00
KL: 12.00: Rydding av spøkelsesredskap på utvalgte steder i skjærgården.
KL: 18.00: Foredrag ved Erling Svensen i Risørhuset. Han er sannsynligvis Norges
mest aktive dykker (5000 loggførte dykk), meget dyktig undervannsfotograf og
forfatter av bøker som « Dyreliv i havet» og «Havets hemmeligheter». Dette vil du
ikke gå glipp av!

Lørdag 25 september kl: 08.30 – 16.00
Det gjennomføres 2 dykk i utvalgte sektorer i havneområde.
Det vil bli servert en velsmakende lunsj med drikke i pausen mellom dykkene.

Kl: 19.00: Middag på Kast Loss for deltagere

Vi trenger dykkere og noe landpersonell. Påmelding snarest til Håkon Sandvik på
tlf: 46948586. På forhånd takk!

Bli med å gjør en forskjell for livet under vann i vårt nærmiljø!

Ryddeaksjoner