Styremøte 23/4-13

STYREMØTE RUK 23/4-13

Tilstede: Håkon Sandvik, Terje Andersen, Bård Erik Gregersen, Kåre Rugtvedt
Forfall. Finn Dyrnes/på jobb i nordsjøen.

Saker til behandling:

Status Neenunnæ. Inntrykket er at folk er fornøyd med oppgraderingen. Det som mangler er 2 småbatterier (blir sponset med dette av HR bildeler og Terje Nilsen). De er bestilt og kommer snart. Mangler lokk til batterikasse (kommer snart), feste nikkepumpe, innkjøp nye fendre (4 stk på hver side, festes bedre enn tidligere), skru fast evt skrue som lager vibrasjonslyden i dekket foran, sette på et beslag ift flagg akter.

Ansvar Kåre / Terje

Lage et oppslag i AAB hvor vi takker samarbeidspartnere for hjelp og støtte i arbeidet med oppussing av Neenunnæ.

Ansvar: Håkon

Dykkerbua. Enighet om at man først tar utvendig, så innvendig.
Utvendig: Når det blir varmt nok i været starter man med å fjerne stifter på oppslagstavle. Vasker ned vegger før beising. Behov 3 – 4 pers. Ogansiserer sms på dugnad når dato foreligger.

Innvendig: Oppgradering av elektrisk (ledninger og løse stumper..) generell rydding og sette opp ny hylle. Einar Lanes kan ha diverse stående på lager. Dette gjelder også materiell som Kristen har stående hos sin far.
Ogansiserer sms på dugnad når dato foreligger.

Ansvar: Kåre/Terje

Kompressor. Skifte oljefilter/Ansvar Kåre

Sikkerhet.
Dykkerperm: Bård presenterte perm som skal følge alle klubbdykk. Den er ikke helt klar, men presenteres på styremøte i slutten av mai og blir deretter laminert etter godkjenning.

Rekrutteringsdykking. Bård foreslår 1 rekrutteringsdykk (maksdybde 18 m) 1 ste i hver måned. Nye dykkere som er interessert i dette tar kontakt med Bård i forkant av dato, slik at man har en viss oversikt. Dette kan jo også være et bra tilbud for de som trenger litt refreshment i dykkingen sin..
Forventet oppstart juni.

Ansvar: Bård Erik

Klubbdykk. Litt diskusjoner rundt dette ift omfang. Styret landet tilslutt på en løsning som har vært praktisert tidligere i klubbens historie.
Klubbdykk organisering 2013 blir som følger:
Oppstart i uke 26, onsdag 26 juni. Deretter hver onsdag og lørdag frem til onsdagen i trebåtfestivaluka
(uke 31) onsdag 30/7. Når man setter seg opp som klubbdykkansvarlig er man også luftfyllingsansvarlig samme dag. Det vil si at hvis det er klubbdykk en lørdag kl. 11, så tar man turistfyllingen kl: 10. På den måten bidrar alle på en positiv måte med dugnad inn i klubben. Det ble også en diskusjon i styret om antall maks personer på tur osv. Organiseringen av dette vil bli påbegynt ganske snart og det vil gå ut en sms/mail/ face/nettside invitasjon til klubbens medlemmer om å ta ansvar for klubbdykkene. Dette vil skje i siste halvdel av mai.

Ansvar: Håkon

Diverse forslag fra Thor Walter Eriksen til behandling på styremøte.
Bygge benk utenfor dykkebua. Skal være avklart og godkjent av kommunen.
Håkon tok kontakt med kommunen 29/4-13 for å høre om denne godkjenningen var i orden. Svaret var at teknisk etat ikke hadde mottatt eller godkjent bygging av benk på utsiden av dykkerbua. Fikk noen dager etterpå en ny mail om at det var klarert i forhold til å ha en benk på utsiden. Dette var da en avtale som var gjort muntlig med Øystein Frøyna/teknisk etat.
Styret hadde en diskusjon rundt behovet for å ha en slik benk på utsiden av dykkerbua. I og med at det i senere tid har vært noe hærverk på oppslagstavle/skjermboks og generelt mye forsøpling/glass rundt bua, tror styret at en benk vil invitere ulike elementer til å bruke benken til en samlingsplass som ikke vil være dykkerrelatert!

Vedtak fra styret: Styret ønsker ikke benk utenfor dykkerbua, men oppfordrer til å bruke trappa og moloen.

Ved molo/dykkerbua
Stang for å holde flaske i stående stilling, ved broen og 1 ste stein på høyre side.
Styret ser at det kunne være fornuftig med en stang å holde i når man går opp leider mellom molo og Strandgata og regner med at det er slik det er tenkt. Dette vil jo også være en god sikkerhet for de som skulle være uheldig å falle i vannet i dette området.
Dette er jo også noe som må søkes/forespørres om i kommunen.

Vedtak fra styret: Styret er positive til ideen og vil ta dette videre ift gjennomføring.

Dykkerturer til Førde og Palau
TWE har arrangert dykkertur til Førde i 20 år nå og mener at dette bør bli en årlig klubbtur. Arrangerer også dykkertur til Palau fabruar 2014, med mulighet for dugnadsinnsats ift dekning av minimum reisekostnader.

Vedtak fra styret: Det var en diskusjon i styret om klubbturer og man ble enig om følgende.
Blant klubbens medlemmer arrangeres det i dag flere turer til bla Lindesnes, Ulsteinvik, Rødehavet, Førde.Styret ser ingen behov for å delta som klubb i alt det som i dag gjøres i regi av våre medlemmer. Disse turene lever sitt eget liv utenom klubbens aktiviteter. Klubbens fokus bør være dykking i Risør og nærområdene.
Styret ser derimot posiitvt på at man lager oppslag i dykkerbua ift turer hvor man ønsker å gjøre dette kjent for klubbens medlemmer. Det er også viktig å legge til at man som klubbmedlem kan låne den mobile pressa for en slik tur.

Det innkalles til nytt styremøte i slutten av mai.

Ref: Håkon