Kategoriarkiv: Nyheter

Trykktesting av flasker!

Innlevering av flasker for trykktesting. Flaskene må settes i bua innen torsdag 26/2 før kl: 12. OBS! Flaskene skal merkes tydelig med navn og tlfnr. Medlemskontingent i Risør undervannsklubb skal være innbetalt for å kunne bruke denne tjenesten!

Årsmøte 2014

Referat Årsmøte lørdag 09.02.2014
Sted: Risør Brannstasjon 1500-1730
1.Godkjenning av fremmøtte. 6 godkjente og 1 ikke betalt.

2.Godkjenning av saksliste
Generell diskusjon rundt årets valg. Finn Dyrnes trakk seg som styremedlem i løpet av fjoråret, slik at nytt styremedlem må velges inn for 2014.

3.Valg av ordstyrer
Terje Andersen, referent Kristen Thorsen

4.Valg av protokollunderskrivere
Terje Andersen og Harald Bergem Strand

5. Formannen gikk gjennom styrets arbeid for 2013. Det ble arrangert klubbturer fra slutten av juni til første uka av august. Sommeren var fantastisk værmessig, slik at klubbturer og generell aktivitet gav preg av det. Alle dykkeledere møtte opp til avtalte turer. I hvert fall 4 turer møtte det desssverre ikke opp andre medlemmer. Rutinene klubben har ift kompressor var ikke gode nok når det gjaldt test av luftkvalitet og service/årskontroll. Styret fikk tilbakemeldinger på at det kunne vært mer info tilbake til medlemmer på ting som skjedde i klubben. Oppfordringen er tatt til etterretning av styret og man vil ha fokus på dette i 2014. Risør Undervannspostkontor hadde stor aktivitet i fjor, spesielt at vi hadde besøk av NRK og «Sommeråpent»

6. Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2013. Regnskap ble godkjent.

7. Kontingent og andre avgifter. Gjeldende kontingenter og avgifter er vedtatt for 2014.

8. Innkommende saker. Ingen saker mottatt.

9. Budsjett 2014. Kasserer gjennongikk budsjett for 2014. Enstemmig vedtatt.

10. Valg styret 2014/ Årstallet bak navnene angir hvor lenge vedkommende sitter etter årets valg.
Formann. Ikke på valg – Håkon Sandvik – 2015
Nestformann valgt for 2 år – Bård Erik Gregersen – 2016
Styremedlem valgt i 2013 – Terje Andersen – 2015
Styremedlem valgt for 2 år – Kaare Rugtvedt – 2016
Styremedlem valgt for 2 år – Kristen Thorsen – 2016

Valg valgkomite, for 1 år – Tore Bjørn Hovde – 2015
Valg båtansvarlig, for 1 år – Kaare Rugtvedt – 2015
Valg kasserer for, for 1 år – Harald Bergem Strand – 2015
Valg sikkerhet&kompressoransvarlig, for 1 år – Bård Erik Gregersen – 2015

Alle valg var enstemmig.

11. Eventuelt
Undervannsklubben fyller 50år i 2015 (festkomite dannes i første styremøte). Styret skal bli bedre på informere og inkludere medlemmer. Undervannspostkontoret ble diskutert. Det legges ned fra inneværende år, hvis ikke økonomi medfølger (reiselivslag). Følgende aktiviteter skal vurderes/planlegges gjennomført i 2014. Risør Festuke. Diversnight. Opprydding langs bryggekanten. Risør Kulturnatt. Fridykkerkurs.
Bård Erik (Sikkerhet&kompressoransvarlig) sørger for serviceavtale/luftkontrollrutiner iverksettes så fort det er praktisk mulig.

Ref Kristen Thorsen/Håkon Sandvik

Terje Andersen Harald Bergem Strand

Styremøte 27.11.13

Tilstede: Kaare, Bård Erik, Håkon. Forfall Terje/ på brannskole i Nord Norge.

* Undertegnede hadde gjennomgang av økonomien dagen før styremøte med Harald. Vi har god økonomistyring. Det vil være en økonomigjennomgang på årsmøte som vanlig.

* Det ble vedtatt at årsmøte skal avholdes 08.02.14. Innkalling og sakspapirer sendes ut ift reglement. Ansvar: Håkon/Harald

* Nøkkelkort bestilles til årsmøte. Ansvar: Håkon

* Grunnet mye dugnad på Neeunnæ i våres er vedlikehold av bua inne/ute utsatt til våren 2014. Ansvar: Terje/Kaare

* Diskusjon rundt klubbdykk denne sesongen. Enighet om at de må planlegges på et tidligere tidspunkt. Antallet klubbdykk vurderes som nok. Enkelte dykk var det ingen som møtte. Prat rundt prøvedykk for «rustne dykkere» til våren. Bård Erik har noen tanker rundt det med rekruttering, som han ønsker å prøve ut neste år. Viktig sak for klubben. Vi ligger stabilt mellom 50 – 60 medlemmer i kluben, men nye dykkere vil alltid være velkomment.
Ansvar: Bård Erik

* Vi har fått en forespørsel fra Risør barneskole angående et prosjekt de holder på med der. Det omhandler i korte trekk hvordan man kan utnytte ubenyttede ressurser i matfatet Skagerak. Vi tar kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bidra.
Ansvar: Håkon/Kaare

Ref: Håkon

Vi trenger undervannspostmesterassistenter!

20120703_Uvp_Kristen-001Vi har i år igjen satt ut undervannspostkontoret. I samarbeid med reiselivslaget og Risør Akvarium fortsetter vi driften av det meget omtalte postkontoret. Ved å være postmann/kvinne for en dag, er du med å bidrar økonomisk i klubben, samtidig som du har mulighet til å treffe mange hyggelige mennesker i en morsom setting:-) Se på oversikt over tømmingsdager i sommer og ta kontakt med undervannspostmester Tore Bjørn for å melde din interesse og mer info. Les videre

Trykktesting av flasker

MInner om årlig trykktesting av flasker. Les mer om ordningen her: http://www.risorundervannsklubb.no/regler-og-lover/regler-for-trykktesting/