RUK styremøte/telefon 19.05.21

Grunnet koronarestriksjoner er dette møtet tatt som telefonmøte.

 • Gjennomgang søknad sparebank stiftelsen og veien videre.
  Vi har som kjent fått kr: 50.000.- fra Handelens miljøfond øremerket kjøp av uv scootere. Disse pengene står på vent og kan overføres til oss når vi ønsker det. Vi søkte også om kr: 30.000.- fra Sparebanken sør, men de ble ikke innvilget. Vi har tidligere fått kr: 20.000.- fra Sparebanken sør.
  Disse ønsker nå styret at skal kunne disponeres av styret til uv scootere, sammen med pengene fra Handelens miljøfond. Ref. sak10.1 årsmøte2021. Pengene fra Handelens miljøfond skal tilbakeføres til dem, hvis de ikke brukes til formålet.

 • Info samarbeid med Risør videregående skole (RVS)
  Håkon informerte om mulig samarbeid med Risør videregående ifm teine og søppelryddeaksjon til
  høsten. Dette kom i stand etter forespørsel fra Olav Njaastad. Han er tidligere journalist og har
  jobbet i Brennpunkt/NRK og har bred erfaring i filmdokumentarer. Terje hadde en ide om foto
  opplegg rundt små dyr på søppel/teiner. Håkon vil kontakte Erling Svensen i Egersund om han kan
  tenke seg en tur til Risør under denne aksjonen. Dette for å bidra med kunnskap rundt livet under
  vann og da spesielt de små dyrene. Håkon følger og oppdaterer denne saken for styret underveis.

 • Trykkprøving av flasker
  Vi vurderer en annet firma ift trykkprøving og evt service av utstyr. Bård innhenter et par tilbud og kommer tilbake med dette til styret. Noen må kjøre og hente utstyret og det ble diskutert forskjellige løsninger for dette.

 • Samarbeid med Risør kommune/ryddeaksjonen
  Ønskelig for RVS å finne en helg til høsten og da gjerne fredag 24 og lørdag 25 september. Dette tar Terje videre med ansvarlig i kommunen. I og med at aksjonen i år innebærer deltagelse av videregående skole, vil det være behov for et møte angående om arrangementet før sommerferien.

 • Oppdatering av regnskap 2020
  Beathe sender oppdatert regnskap til Bård.

 • ÅRSMØTE 2021
  Ihht. NIF retningslinjer skal årsmøte avholdes før 15. juni. Styret vill i overgangen mai/juni beslutte om årsmøtet skal gjennomføres digitalt. Medlemmene vill bli orientert om dette pr. mail.

Ref: Håkon