Kategoriarkiv: Nyheter

Invitasjon til 50års feiring

Hei, Vi fyller 50år iår, og vil feire sammen med gamle og nye medlemmer  på Stangholmen  23mai. påmelding er 350kr /per deltager.

Servering blir dykker-relatert, det blir mimring og historier. Meld deg på nå!

Kontakt Håkon Sandvik hvis du lurer på noe spesiellt.

Referat årsmøte 2015

referatReferat Årsmøte 2015    Sted: Risør Brannstasjon 1500-1730

 • Godkjenning av fremmøtte. 9
 • Godkjenning av saksliste
 • Kommentar om hvem hvilke verv som var på valg, diskutert rundt bordet hvem. Tas på punkt senere i agenda.
 • Valg av ordstyrer
  Kristen Thorsen
 • Valg av protokollunderskrivere
  Tore Bjørn Hovde og Kåre Rugtvedit
 • Formannen går gjennom styrets arbeid.
  Gjennomført klubbdykk. Vi har hatt besøk av Sandefjord dykkerklubb, og overnattet på Risøy.Frastjålet reserverekompressor fra dykkerbua. En/eller flere med tilgang til dykkerbua har stjålet den.
  ca 50 medlemmer i klubben, noen nye yngre. Ønske om nye krefter i stua.
  Innspill rundt klubblokale på randvik, eller kystlagets bu på Stangholmen.
  Ingen skalder meldt relatert til dykking.
  Kompressor luftkvalitet målt og funnet godkjent.
 • Kasserer gjennomgår regnskapet
  Reklamere mer for grasrotandelen
  Ingen merknader. Vedtatt
 • Kontigent og andre avgifter
 • Gjennomgang av budsjett.
  – ekstra post for fyllepanel 25′
  – serviceavtale for kompressor.
  – undervannspostkontoret kan driftes hvis det gjøres klart plan for 2015 innen 15 april. (frister mtp på aviser)
  Vedtatt
 • Innkommende saker:50års jubileum
  • 23.mai lørdag 50års jubiluemum,
  • 50års jubiluems-fest-komite, Ronald Ramberg finner deltagere og program, samt en fra styret
  • Styret finner aktivitetskomite på 3-5 stykker relatert til 5o årsjubiluet og planlegger ideee
 • Aktiviteter
  Klubddykk legges inn under aktivitetskomiteen, og sees i sammenheng.
 • Valg styret .
  Formann. på valg for (Kristen Thorsen)
  Styremedlem På valg for 2 år – (Håkon Sandvik)
  Styremedlem for Kristen, Paul Enoksen trer inn for 1 år
  Valg sikkerhetsansvarlig ikke på valg (ett år igjen) – Bård Erik Gregersen
  Valg valgkomite På valg, for 1 år – Tore Bjørn Hovde
  Valg materialforvalter på valg, for 1 år Kaare Rugtvedt, Kompressor, båt og dykkerbua
  Valg kasserer, på valg for 1år Alexander Sandvik, reserver Tore Bjørn Hovde.
 • Eventuelt
  Innspill rundt 50års jubiluem.
  Rustløser dykk
  Fokus dykke på nye plasser
  Promotere klubbdykk som har båtman hvor enkelt det er.

Årsmøte Risør Undervannsklubb

Sted: Risør brannstasjon lørdag 7 februar 2015 KL:15.00-18.00

 1. Agenda
 2. Godkjenning av fremmøtte/ Minner om at innbetalt kontingent gir stemmerett ved valg. Nøkkelkort vil bli utdelt til de som har betalt, andre vil få det tilsendt i posten etter hvert som man betaler. Kontingent innbetales til ktonr: 2860.19.00582. Hovedmedlem kr: 600.- Husstandsmedlem kr: 200.-
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av ordstyrer
 5. Valg av protokollunderskrivere
 6. Formannen går gjennom styrets arbeid.
 7. Kasserer gjennomgår regnskapet
 8. Kontigent og andre avgifter
 9. Innkommende saker: Ingen innkommende saker
  1. 50 Års jubiluem
  2. Aktiviteter
 10. Budsjett for 2015/regnskap/budsjett vil bli utdelt på årsmøtet!
  Valg styret Navnene under er de som har fungert i styret i 2013.
  Formann. på valg (Håkon Sandvik)
  Styremedlem På valg for 1 år – (Terje Andersen)
 11. Valg sikkerhetsansvarlig ikke på valg/valgt for 2 år i 2015 – På valg (Bård Erik Gregersen)
 12. Valg valgkomite På valg for 1 år – (Tore Bjørn Hovde)
  Valg båtansvarlig På valg for 1 år – (Kaare Rugtvedt)
  Valg kasserer for På valg for 1 år – (Harald Bergem Strand)
  Eventuelt

VEL MØTT 🙂

Kontigent 2015
for 2015 er på kr 600, og betales til konto 2860 19 00582. For Husstandsmedlemmer er kontigententen på kr 200,-.

Undervannspostkontoret vil ikke bli satt i drift i år.

Styret i undervannsklubben ønsker å ha fokus på vår viktigste aktivitet, nemlig dykking for alle våre medlemmer og gjester gjennom sommeren. Derfor vil det være viktigere å få fatt i nok dykkerledere til sommerens planlagte dykketurer, enn til å bemanne postkontoret.

Trykktesting av flasker!

Innlevering av flasker for trykktesting. Flaskene må settes i bua innen torsdag 26/2 før kl: 12. OBS! Flaskene skal merkes tydelig med navn og tlfnr. Medlemskontingent i Risør undervannsklubb skal være innbetalt for å kunne bruke denne tjenesten!

Årsmøte 2014

Referat Årsmøte lørdag 09.02.2014
Sted: Risør Brannstasjon 1500-1730
1.Godkjenning av fremmøtte. 6 godkjente og 1 ikke betalt.

2.Godkjenning av saksliste
Generell diskusjon rundt årets valg. Finn Dyrnes trakk seg som styremedlem i løpet av fjoråret, slik at nytt styremedlem må velges inn for 2014.

3.Valg av ordstyrer
Terje Andersen, referent Kristen Thorsen

4.Valg av protokollunderskrivere
Terje Andersen og Harald Bergem Strand

5. Formannen gikk gjennom styrets arbeid for 2013. Det ble arrangert klubbturer fra slutten av juni til første uka av august. Sommeren var fantastisk værmessig, slik at klubbturer og generell aktivitet gav preg av det. Alle dykkeledere møtte opp til avtalte turer. I hvert fall 4 turer møtte det desssverre ikke opp andre medlemmer. Rutinene klubben har ift kompressor var ikke gode nok når det gjaldt test av luftkvalitet og service/årskontroll. Styret fikk tilbakemeldinger på at det kunne vært mer info tilbake til medlemmer på ting som skjedde i klubben. Oppfordringen er tatt til etterretning av styret og man vil ha fokus på dette i 2014. Risør Undervannspostkontor hadde stor aktivitet i fjor, spesielt at vi hadde besøk av NRK og «Sommeråpent»

6. Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2013. Regnskap ble godkjent.

7. Kontingent og andre avgifter. Gjeldende kontingenter og avgifter er vedtatt for 2014.

8. Innkommende saker. Ingen saker mottatt.

9. Budsjett 2014. Kasserer gjennongikk budsjett for 2014. Enstemmig vedtatt.

10. Valg styret 2014/ Årstallet bak navnene angir hvor lenge vedkommende sitter etter årets valg.
Formann. Ikke på valg – Håkon Sandvik – 2015
Nestformann valgt for 2 år – Bård Erik Gregersen – 2016
Styremedlem valgt i 2013 – Terje Andersen – 2015
Styremedlem valgt for 2 år – Kaare Rugtvedt – 2016
Styremedlem valgt for 2 år – Kristen Thorsen – 2016

Valg valgkomite, for 1 år – Tore Bjørn Hovde – 2015
Valg båtansvarlig, for 1 år – Kaare Rugtvedt – 2015
Valg kasserer for, for 1 år – Harald Bergem Strand – 2015
Valg sikkerhet&kompressoransvarlig, for 1 år – Bård Erik Gregersen – 2015

Alle valg var enstemmig.

11. Eventuelt
Undervannsklubben fyller 50år i 2015 (festkomite dannes i første styremøte). Styret skal bli bedre på informere og inkludere medlemmer. Undervannspostkontoret ble diskutert. Det legges ned fra inneværende år, hvis ikke økonomi medfølger (reiselivslag). Følgende aktiviteter skal vurderes/planlegges gjennomført i 2014. Risør Festuke. Diversnight. Opprydding langs bryggekanten. Risør Kulturnatt. Fridykkerkurs.
Bård Erik (Sikkerhet&kompressoransvarlig) sørger for serviceavtale/luftkontrollrutiner iverksettes så fort det er praktisk mulig.

Ref Kristen Thorsen/Håkon Sandvik

Terje Andersen Harald Bergem Strand