Kategoriarkiv: Nyheter

ÅRSMØTE RISØR UNDERVANNSKLUBB 2022

RØDE KORS BYGGET 26.03.22

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede – Godkjent
Sak 2: Godkjenne innkalling – Godkjent
Sak 3: Godkjenne sakslisten – Godkjent
Sak 4: Godkjenne forretningsorden – Godkjent
Sak 5: Godkjenne dirigent – Kristen Thorsen
Sak 6: Godkjenne referent – Håkon Sandvik
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen – Stian Tangnes og Audun Borgemyr
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning – Bård Erik gikk igjennom årsberetning – Godkjent
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand – Godkjent
Sak 10: Behandle forslag og saker:
1: Ryddeaksjoner – Sette opp gruppe med ansvar for ryddeaksjoner.
Gruppe: Håkon og Bård Erik – Godkjent
2: Medlemsmøte/klubbdykk/sosial aktivitet
Styret ønsker at det settes opp en gruppe som ivaretar det sosiale
rundt medlemmene i klubben. Styret har også booket motorbåtforeningen 13 – 15
mai.
Gruppe: Thor Walter og Audun – Godkjent
Sak 11: Fastsette medlemskontingent: Som før/Godkjent
Sak 12: Treningsavgift – ikke aktuelt
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett: Godkjent med følgende endringer:
Kto 6900 reduseres til kr: 4000.-
Kto 8051 økes til kr: 2000.-
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan – Godkjent
Sak 15: Foreta følgende valg:
Styreleder: Audun Borgemyr – 2 år
Kasserer: Geir Ove Nilsen – 2 år
Styremedlem: Bjørn Martin Rasmussen – 2 år
Varamedlem: Kristian Willy Thorsen – 1 år
Sak 15.7: Leder av valgkomiteen: Per Christian Giving – Godkjent
Sak 15.8: Øvrige to medlemmer av valgkomiteen: Håkon Sandvik og Bård Erik Gregersen
Alt enstemmig vedtatt av årsmøte.

STYREMØTE RUK

Dato 26.01.22 Sted: Bård Erik

Årsmøte blir : Lørdag 26/3 kl: 15 – 18, på Kiwanisbygget.styremøte

 • Oppgaver før årsmøte:
  Sende ut kontingent – Bård
  Sende ut innkalling til årsmøte – Bård
  Sende ut saksliste – Bård
  Sende ut forretningsorden – Ingve
  Årsberetning – Håkon
  Regnskap – Beathe
  Valgkomite – Styret (Bård)
 • Gjennomgang av styrets saker til årsmøte
 • Innkjøp av dykkerlederkoffert/prisforespørsel – Ansvar: Jarle og Beathe
 • Forespørsel fra Trebåtfestivalen – Kari Anne Røysland
  Spørsmål om undervannsklubben ønsker å være med på et opplegg i forbindelse med trebåtfestivalen. Det gjelder en dykkeraktivitet i forbindelse med festivalen. Vi tar dette videre med Kari Anne.
  Ansvar: Håkon
 • Neste styremøte: Tirsdag 22/2 kl: 18 hos Beathe

Styremøte Risør undervannsklub

Sted hos Jarle 30.11.21
Tilstede: Jarle, Beathe, Bård, Ingve, Håkon

 • Informasjon om møte med videregående og evaluering av ryddeaksjonen.
  Enighet om at aksjonen var vellykket med god mediadekning i NRK. Ønskelig å gjøre det
  neste år, men i mye mindre skala. En klasse f.eks. Neste års aksjon er bestemt å være 16 17 september.
  Ansvarlig: Håkon
 • Diskuterte mail fra NDF som omhandlet rapportering om ryddeaksjonen. Ta kontakt med NDF/Stian
  Ansvarlig: Bård
 • Vi har kjøpt 2 stk uv scootere. De er betalt. Det må lages en plan på oppbevaring, bruk
  og retningslinjer.
  Ansvarlig: Ingve, Bård, Håkon
 • Bård får mange mail på RUK sin gmail som han ønsker å gi oss andre tilgang.
  Ansvarlig: Bård
 • Medlemsmøte i RUK fredag 14/1- 22 Røde kors/Kiwanis kl: 18
  Ansvarlig:
 • Høring om behov for svømmehall i Risør. RUK bør være interessert.
  Ansvarlig: Jarle
 • Service på Neenunnæ. Forespørsel til Søndeled marina, Sjøsenteret og Risør båtsenter.
  Ansvarlig: Ingve

«Ute av syne, ute av sinn».. ?

 
Nei, det er faktisk ikke sånn det funker lengre, søpla skal opp fra havbunnen.
søppel hentet av dykkere under ryddekaksjon

Søppel hentet av dykkere

søppel hentet av dykkere under ryddekaksjon

Søppel hentet av dykkere

Idag leverte kommunen 4820 kg søppel på Hestmyr og fremdeles står det igjen en bigbag med avfall igjen på bunnen og som tas opp til mandag.
 
Det vil si at vi da har fått opp over 5 tonn avfall som ikke hører hjemme på havbunnen, under årets ryddeaksjon!
 
Avfallet bestod av 40 spøkelsesredskaper (teiner, ruser, garn) som vi tok opp fra skjærgården vår på fredag, samt 48 store dekk, 7 bilbatterier, 8- 10 sykler, en jekketralle, presenninger, div tauverk og en mengde annet avfall som vi ryddet i havna på lørdag.
 
Det begynner å minke men vi har ikke tenkt å gi oss før det er tomt! Uten skjærgårdstjenesten i Risør kommune, med Frode Gregersen i spissen hadde ikke dette vært mulig å få på land!
 
Tusen takk for uvurderlig innsats! Og til alle dere andre dykkere, ryddebåteiere elever ved Risør videregående skole og alle andre frivillige.
 
Dere skal være stolte av jobben dere har gjort!
søppel hentet av dykkere under ryddekaksjon

Søppel hentet av dykkere

søppel hentet av dykkere under ryddekaksjon

Søppel hentet av dykkere

søppel hentet av dykkere under ryddekaksjon

Søppel hentet av dykkere

RISØR UNDERVANNSKLUBB/RYDDEAKSJONEN 24 og 25 september

I samarbeid med Risør kommune/skjærgårdstjenesten og Risør videregående skole
arrangeres det en ryddeaksjon i vår nære skjærgård og i havneområdet.

Fredag 24 september kl: 12.00
KL: 12.00: Rydding av spøkelsesredskap på utvalgte steder i skjærgården.
KL: 18.00: Foredrag ved Erling Svensen i Risørhuset. Han er sannsynligvis Norges
mest aktive dykker (5000 loggførte dykk), meget dyktig undervannsfotograf og
forfatter av bøker som « Dyreliv i havet» og «Havets hemmeligheter». Dette vil du
ikke gå glipp av!

Lørdag 25 september kl: 08.30 – 16.00
Det gjennomføres 2 dykk i utvalgte sektorer i havneområde.
Det vil bli servert en velsmakende lunsj med drikke i pausen mellom dykkene.

Kl: 19.00: Middag på Kast Loss for deltagere

Vi trenger dykkere og noe landpersonell. Påmelding snarest til Håkon Sandvik på
tlf: 46948586. På forhånd takk!

Bli med å gjør en forskjell for livet under vann i vårt nærmiljø!

Ryddeaksjoner

Styremøte RUK 11.08.21

styremøtehos Håkon

Tilstede: Bård Erik, Beathe, Håkon, Ingve, Jarle

Sak 1: Koronaregler er nå revidert for bruk av bua og båten.

Ansvar: Utført i styremøte

Sak 2: Dugnad Neenunnæ. Avtales med Sjøsenteret om service, trykkspyling og bånnstoff. Innkjøp av nye matter. 

Ansvar: Ingve og Bård

Sak 3: Trykktesting av flasker. Gjennomføres våren 2022.

Ansvar: Styret

Sak 4: Ryddeaksjon. Gjennomgang av aksjonen som gjennomføres i samarbeid med Risør videregående og elever der. Dette blir et prosjekt som har «bærekraft» som gjennomgangstema. Det skal være et møte med lærere 24/8 og et møte med elever 8/9. Media vil involveres etter dette. Aksjonen arrangeres fredag 24/9 (teineaksjon) fra kl: 12 og hele lørdag 25/9 (ryddeaksjon i havna). 

Ansvar: Håkon/Styret

Sak 5: Jarle redegjorde for eventuelt innkjøp av ny båt. Diskusjon om momsrefusjon, sponsing av næringsliv, rekruttering. Styret ønsker at dette er noe man ønsker å bruke tid på å utrede.

Ansvar: Jarle/styret

Ref: Håkonstyremøte

Styremøte RUK 01.07.21

Sted: Hos Bård Erik

Tilstede: Beathe, Jarle, Bård, Ingve, Håkon

Jarle og Ingve ble ønsket velkommen som nye styremedlemmer 😊

1: Gikk igjennom årsmøtereferatet og enkeltsaker der.

Instruktørutdanning i klubben

Diskusjon rundt hvordan vi skulle få dette til. Bård tar dette videre med NDF og sjekker ut muligheten ift hva vi kan få dekket økonomisk.

Ansvar: Bård

Dykkerlederkoffert 

Beathe kontakter Terje angående koffert, innhold, pris osv.

Ansvar: Beathe

Innkjøp av scootere.

Håkon har sendt inn aksept for utdeling av kr: 50.000.- fra Handelens miljøfond. Pengene utbetales klubben i juli. Bård kontakter NDF angående ytterlige sponsing av scootere. 

Diskusjon rundt utlånsavtale, depositum, forsikring, oppbevaring og vedlikehold av scootere.

Ansvar: Jarle og Bård Erik

Ryddeaksjonen 24 og 25 september

Årets aksjon arrangeres i samarbeid med videregående skole og skjærgårdstjenesten. Videregående er med i forhold til tema bærekraft. Mer info kommer etter hvert på Facebook.

Ansvar: Håkon, Bård, Ingve.

Flasker trykktesting

Dette er utsatt til høsten.

Vedlikehold Neenunæ

Tas opp på slipp til høsten for vedlikehold og service på motoren.

Ansvar: Styret

Ny båt

Jarle ønsket en diskusjon rundt innkjøp av ny båt. Hva er mulighetene for momsrefusjon fra NDF, hvordan er muligheten for lokal sponsing, vil dette kunne skape mer rekruttering, vil klubben bli mer attraktiv.. Dette er kun et ønske for å vurdere kostnader forbundet med dette. Jarle lager et analyse av disse mulighetene og presenterer dette på et styremøte ved en senere anledning.

Ansvar: Jarle

Neste styremøte onsdag 11/8 kl: 19.00.

Ref Håkon

RUK styremøte/telefon 19.05.21

Grunnet koronarestriksjoner er dette møtet tatt som telefonmøte.

 • Gjennomgang søknad sparebank stiftelsen og veien videre.
  Vi har som kjent fått kr: 50.000.- fra Handelens miljøfond øremerket kjøp av uv scootere. Disse pengene står på vent og kan overføres til oss når vi ønsker det. Vi søkte også om kr: 30.000.- fra Sparebanken sør, men de ble ikke innvilget. Vi har tidligere fått kr: 20.000.- fra Sparebanken sør.
  Disse ønsker nå styret at skal kunne disponeres av styret til uv scootere, sammen med pengene fra Handelens miljøfond. Ref. sak10.1 årsmøte2021. Pengene fra Handelens miljøfond skal tilbakeføres til dem, hvis de ikke brukes til formålet.

 • Info samarbeid med Risør videregående skole (RVS)
  Håkon informerte om mulig samarbeid med Risør videregående ifm teine og søppelryddeaksjon til
  høsten. Dette kom i stand etter forespørsel fra Olav Njaastad. Han er tidligere journalist og har
  jobbet i Brennpunkt/NRK og har bred erfaring i filmdokumentarer. Terje hadde en ide om foto
  opplegg rundt små dyr på søppel/teiner. Håkon vil kontakte Erling Svensen i Egersund om han kan
  tenke seg en tur til Risør under denne aksjonen. Dette for å bidra med kunnskap rundt livet under
  vann og da spesielt de små dyrene. Håkon følger og oppdaterer denne saken for styret underveis.

 • Trykkprøving av flasker
  Vi vurderer en annet firma ift trykkprøving og evt service av utstyr. Bård innhenter et par tilbud og kommer tilbake med dette til styret. Noen må kjøre og hente utstyret og det ble diskutert forskjellige løsninger for dette.

 • Samarbeid med Risør kommune/ryddeaksjonen
  Ønskelig for RVS å finne en helg til høsten og da gjerne fredag 24 og lørdag 25 september. Dette tar Terje videre med ansvarlig i kommunen. I og med at aksjonen i år innebærer deltagelse av videregående skole, vil det være behov for et møte angående om arrangementet før sommerferien.

 • Oppdatering av regnskap 2020
  Beathe sender oppdatert regnskap til Bård.

 • ÅRSMØTE 2021
  Ihht. NIF retningslinjer skal årsmøte avholdes før 15. juni. Styret vill i overgangen mai/juni beslutte om årsmøtet skal gjennomføres digitalt. Medlemmene vill bli orientert om dette pr. mail.

Ref: Håkon

Utsettelse av årsmøte 2021

Etter samtale med kommuneoverlegen i Risør Fredag 19.03.21 ble det bestemt at årsmøte må utsettes inntil videre på grunn av korona restriksjoner.Delay Icons - Download Free Vector Icons #1782053 - PNG Images - PNGio

Så fort nasjonale retningslinjer gir åpning for møte kommer vi tilbake med ny dato.

Det er kun dato for gjennomføring av selve årsmøte som blir endret.

Saksdokumenter til årsmøte sendes på forespørsel.

For styret Bård Erik Gregersen