Trykktesting av flasker

MInner om årlig trykktesting av flasker. Les mer om ordningen her: https://www.risorundervannsklubb.no/regler-og-lover/regler-for-trykktesting/