Årsmøte 2013

Innkallelse til årsmøte 2013. Stavelins kafe kl 15 9 februar

Vel møttruk_aarsmote_hammer