Tastatur på kodelås er nå byttet

Nå skal det være mulig å benytte tall fra kolonne tre på betjeningspanelet