Årsmøte Risør Undervannsklubb

Sted: Risør brannstasjon lørdag 7 februar 2015 KL:15.00-18.00

 1. Agenda
 2. Godkjenning av fremmøtte/ Minner om at innbetalt kontingent gir stemmerett ved valg. Nøkkelkort vil bli utdelt til de som har betalt, andre vil få det tilsendt i posten etter hvert som man betaler. Kontingent innbetales til ktonr: 2860.19.00582. Hovedmedlem kr: 600.- Husstandsmedlem kr: 200.-
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av ordstyrer
 5. Valg av protokollunderskrivere
 6. Formannen går gjennom styrets arbeid.
 7. Kasserer gjennomgår regnskapet
 8. Kontigent og andre avgifter
 9. Innkommende saker: Ingen innkommende saker
  1. 50 Års jubiluem
  2. Aktiviteter
 10. Budsjett for 2015/regnskap/budsjett vil bli utdelt på årsmøtet!
  Valg styret Navnene under er de som har fungert i styret i 2013.
  Formann. på valg (Håkon Sandvik)
  Styremedlem På valg for 1 år – (Terje Andersen)
 11. Valg sikkerhetsansvarlig ikke på valg/valgt for 2 år i 2015 – På valg (Bård Erik Gregersen)
 12. Valg valgkomite På valg for 1 år – (Tore Bjørn Hovde)
  Valg båtansvarlig På valg for 1 år – (Kaare Rugtvedt)
  Valg kasserer for På valg for 1 år – (Harald Bergem Strand)
  Eventuelt

VEL MØTT 🙂

Kontigent 2015
for 2015 er på kr 600, og betales til konto 2860 19 00582. For Husstandsmedlemmer er kontigententen på kr 200,-.