Styremøte 27.11.13

Tilstede: Kaare, Bård Erik, Håkon. Forfall Terje/ på brannskole i Nord Norge.

* Undertegnede hadde gjennomgang av økonomien dagen før styremøte med Harald. Vi har god økonomistyring. Det vil være en økonomigjennomgang på årsmøte som vanlig.

* Det ble vedtatt at årsmøte skal avholdes 08.02.14. Innkalling og sakspapirer sendes ut ift reglement. Ansvar: Håkon/Harald

* Nøkkelkort bestilles til årsmøte. Ansvar: Håkon

* Grunnet mye dugnad på Neeunnæ i våres er vedlikehold av bua inne/ute utsatt til våren 2014. Ansvar: Terje/Kaare

* Diskusjon rundt klubbdykk denne sesongen. Enighet om at de må planlegges på et tidligere tidspunkt. Antallet klubbdykk vurderes som nok. Enkelte dykk var det ingen som møtte. Prat rundt prøvedykk for «rustne dykkere» til våren. Bård Erik har noen tanker rundt det med rekruttering, som han ønsker å prøve ut neste år. Viktig sak for klubben. Vi ligger stabilt mellom 50 – 60 medlemmer i kluben, men nye dykkere vil alltid være velkomment.
Ansvar: Bård Erik

* Vi har fått en forespørsel fra Risør barneskole angående et prosjekt de holder på med der. Det omhandler i korte trekk hvordan man kan utnytte ubenyttede ressurser i matfatet Skagerak. Vi tar kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bidra.
Ansvar: Håkon/Kaare

Ref: Håkon