Bruk av kodelås på dykkerbua

SmartAir_kodelaasDet er montert trådløs kodebrikke med kode for tilgang til dykkerbua som erstatning for de gamle «hotellnøklene».

Du må ha en gyldig kodebrikke som er lagt inn i systemet, pluss gylidg betalt kontigent.

Døra har montert et elektrisk sluttstykke som styres av adgangskontrollsystemet.

For å åpne døra, hold kodebrikken over kodelåsen i ca 2 sekunder, til det blinker grønt sakte, og deretter tast inn kode pluss grønn  tast (nederst til venstre). Da åpnes dørlåsen i 4 sekunder.

Hvis ikke korrekt kode angis, vil et gis en kvitteringslyd, og døren ikke åpnes.

Hvis ikke kodebrikken holdes over kodelåsen lenge nok, får du ikke tastet inn koden