2016

* 51 år etter stiftelse ble Risør undervannsklubb med i Norges Dykkerforbund
* Det ble i juni 2016 avholdt ryddeaksjon i Risør Havn
* Nytt låssystem installert i dykkerbua