2013

Årsmøte 2013 avholdt og følgende ble valgt

Formann for 2 år: Håkon Sandvik
Nestformann for 1 år: Bård Erik Gregersen
Styremedlem for 2 år: Terje Andersen

Ikke på valg
Styremedlem (1 år igjen): Finn Dyrnes
Styremedlem (1 år igjen): Kaare Rugtvedt

Kasserer: Harald Strand
Båtansvarlig : Kaare Rugtvedt
Sikkerhetsansvarlig: Bård Erik Gregersen