Månedlige arkiver: august 2021

Styremøte RUK 11.08.21

styremøtehos Håkon

Tilstede: Bård Erik, Beathe, Håkon, Ingve, Jarle

Sak 1: Koronaregler er nå revidert for bruk av bua og båten.

Ansvar: Utført i styremøte

Sak 2: Dugnad Neenunnæ. Avtales med Sjøsenteret om service, trykkspyling og bånnstoff. Innkjøp av nye matter. 

Ansvar: Ingve og Bård

Sak 3: Trykktesting av flasker. Gjennomføres våren 2022.

Ansvar: Styret

Sak 4: Ryddeaksjon. Gjennomgang av aksjonen som gjennomføres i samarbeid med Risør videregående og elever der. Dette blir et prosjekt som har «bærekraft» som gjennomgangstema. Det skal være et møte med lærere 24/8 og et møte med elever 8/9. Media vil involveres etter dette. Aksjonen arrangeres fredag 24/9 (teineaksjon) fra kl: 12 og hele lørdag 25/9 (ryddeaksjon i havna). 

Ansvar: Håkon/Styret

Sak 5: Jarle redegjorde for eventuelt innkjøp av ny båt. Diskusjon om momsrefusjon, sponsing av næringsliv, rekruttering. Styret ønsker at dette er noe man ønsker å bruke tid på å utrede.

Ansvar: Jarle/styret

Ref: Håkon